Utmärkelsen Årets innovation

Årets innovation är Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds årliga utmärkelse som belönar bästa utvecklingsprojekten inom bygg-, installations-, och anläggningsområdet. 

Årets innovation Vinnande projekt

"Cirkulära tjänster som främjar återbruksmarknaden i installationsbranschen" fick förstapriset. Andrapris tilldelas "STAR – Temperatursprickdata för klimatförbättrad betong" och "RBK-metod för RF-mätning i golvavjämning".

Projekten ska möta SBUF:s mål och kriterier

SBUF:s mål är att bidra till:

  • långsiktig forskning - projekten baseras på tidigare och nya forskningsstudier
  • hållbara företagsnära lösningar - vägledningar, checklistor, färdplaner
  • forskningsrön - ny kunskap, innovationer
  • konkret kunskap - implementerbara lösningar, prototyper, kompetensuppbyggnad som att finanseria doktorander

FÖRKLARING Om utmärkelsen

SBUF instiftade utmärkelsen Årets innovation år 2003. Varje år väljer utskotten bland nya projektresultat, tre nomineras och SBUF:s styrelse korar sedan förstapristagaren.

Projektet ska vara väl förankrat i branschföretagens vardag, motsvara SBUF:s kriterier och mål och utmärkas av hög branschnytta.

Utöver äran och diplom belönas vinnaren med 50 000 kronor.

Sedan 2003 Vinnare och nomineringar

Årets innovation 2023

Cirkulära tjänster som främjar återbruksmarknaden i installationsbranschen.

Årets innovation 2022

Implementering av seismiska ytvågsmätningar

Årets innovation 2021

Kan VR förbättra kunskapsåterföringen från produktionen till projektering?

Årets innovation 2020

Livräddning på distans

Årets innovation 2019

Oförstörande produktionskontroll av bakfyllnad i tunnlar av prefabricerade tunnelelement

Årets innovation 2018

Prognosstyrd dynamisk vägdrift

Årets innovation 2017

Effektivare granskningsprocess

Årets innovation 2016

PSI Personlig Säkerhets Introduktion

Årets innovation 2015

Ökad biologisk mångfald i täkter både under drift och efter avslutad verksamhet

Årets innovation 2014

Maskinkontroll - För säkrare byggarbetsplatser

Årets innovation 2013

Injektering – styrning och kontroll

Årets innovation 2012

Simulator för träning av robotförare

Årets innovation 2011

Byggnadsintegrerad uppvärmning

Årets innovation 2010

Automatiserad kakling

Årets innovation 2009

Renoveringshandboken

Årets innovation 2008

Utvecklade arbetsinstruktioner

Årets innovation 2007

ANAVITOR – ett resurseffektivt verktyg för livscykelbaserad ekonomi- och miljöbedömning av byggnader

Årets innovation 2006

Branschregler Säker Vatteninstallation

Årets innovation 2005

Visuell Planering

Årets Innovation 2004

Funktionsstyrning av beläggning

Årets innovation 2003

Våtrumsrenovering med prefabelement

Årets innovation 2002

Upphandling med funktionskrav i kommunerna