Projektprocess & rapportering Från ansökan till projektresultat

Forskning och utveckling som finansieras av SBUF bedrivs i projektform.

Här finner du vägledning och vad som är viktigt att veta i ansökningsprocessen, under projektets genomförande och i samband med projektets avslut. 

Vägledning 1. Sök finansering

Vad som krävs och hur du genomför en ansökan.

Vägledning 2. Beslut om bidrag

Beslutgången i anslutning till ansökan om finansiering.

Vägledning 3. Pågående projekt

Tidplanen, ekonomin och kommunikation under projektets genomförande.

Vägledning 4. Skriva slutrapport

Så här utformar du projektets slutrapport.

Vägledning 5. Lämna in slutrapport

Så lämnar du in slutrapporten digitalt.

Vägledning 6. Godkännande slutrapport

Beslutgång vid slutrapportering och vanliga frågor om projektets avslut.