Fokusområden

SBUF:s mål är att bidra till långsiktig forskning, hållbara företagsnära lösningar, forskningsrön och handfast kunskap. Projekten ska adressera hållbarhet i aspekter som gynnar samhällsbyggandet, produktiviteten och företagens vardag.

Vissa områden är i ett särskilt viktigt skede för branschutvecklingen och SBUF:s mål att bidra till: 

Fokus Digital­isering

Digitaliseringen används för att effektivisera och förenkla administrativa stödrutiner, effektivisera processer i kärn­verksamheter och till slut förändra både produkter, tjänster och affärsmodeller.

Byggsektorn behöver

Inom bygg- och installations­branschen har vi kommit en bit på resan. BIM, (byggnads­informations-modellering), standarder och strukturer kan skapa enhetliga och korrekta informations­källor. Vi välkomnar en bredd av ansökningar inom digitalisering och kan det kan till exempel handla om förstärkning inom områdena:

  • AI och maskininlärning, stora datamängder, standardisering
  • Internet of things och Digitala tvillingar
  • Förändrade processer, roller och affärsmodeller

Fokus Hållbarhet

Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling, där Parisavtalet om klimatmålen ingår, är av största vikt för internationell, nationell och samhälls­byggnads­branschens utveckling.

Målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

Byggsektorn behöver

Flera projekt som adresserar de globala hållbarhets­målen och något i Bygg- och anläggnings­sektorns färdplan finns och fler efterfrågas:

  • Minskad klimatpåverkan, Minskad energianvändning, Cirkularitet
  • Social hållbarhet
  • Återbruk, längre livslängd (LCA) lägre kostnad (LCC)

FN:s globala mål för hållbar utveckling (se till exempel mål 7 till och med 13)

Bygg- och anläggnings­sektorns färdplan för att Sverige ska bli fossilfritt

red helmet

Fokus Säkerhet & arbetsmiljö

En trygg arbetsmiljö handlar om att minimera risken för skador och att kunna ge snabb hjälp om olyckan är framme. Det handlar också om att se över rådande arbetsklimat och att utveckla det så att alla har samma förutsättningar att må bra och utvecklas på arbetsplatsen.

Byggsektorn efterlyser

Här kan vi bland annat ta hjälp av nya tekniska lösningar och digitalisering. Vad ger ert projektresultat ur ett arbets- och säkerhetsperspektiv? Vilka följdeffekter får resultatet?

Ladda ner Mall för arbetsmiljöplan från Byggföretagens webbplats

workers overviewing progress

Fokus Management

Management – attraktivitet, ledarskap och organisering - management är ett vitt begrepp och innefattar flera viktiga företags-, och branschomfattande utvecklingsområden. Företagsnyttan är central för SBUF och entreprenörerna, forsknings- och utvecklingsprojekten ska på ett eller annat sätt leda till företagens affärsnytta, på kort och lång sikt. Produktiviteten är central tillsammans med ledarskapsutveckling och kan ses i det större managementperspektivet med: utveckling av affärs-, och ledarskapsmodeller, standardisering, undersökningar och vägledningar om företagskultur, gynnsamma förutsättningar för innovationer, teknikutveckling och medarbetarengagemang, attraktion av framtida generationer till byggbranschen

Byggsektorn behöver

Produktiviteten är central och kan ses i det större managementperspektivet med:

  • affärs-, och ledarskapsmodeller,
  • standardisering
  • undersökningar och vägledningar om företagskultur, gynnsamma förutsättningar för innovationer, teknikutveckling och medarbetarengagemang,
  • attraktion av framtida generationer till byggbranschen

Sök finansering till projekt

Var med och bidra till utvecklingen av byggsektorn. Sök projektfinansering hos SBUF.

 

 

 

 

 

Teman & trender

Nyfiken på mer om trenderna i byggsektorn? Ta del av nationella- och internationella rapporter, seminarier och programserier. Och inte minst av SBUF:s ständiga flöde av nya projektresultat.