Årets innovation 2014

Årets innovation 2014 Maskinkontroll - För säkrare byggarbetsplatser

Till Årets Innovation 2014 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Maskinkontroll - För säkrare byggarbetsplatser. Bland de omkring hundra SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under året var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen.

Priset delades ut vid en högtidlig tillställning den 21 april på Ingenjörsvetenskapsakademin som samlat byggbranschens främsta företrädare inom forskning och utveckling.

Projektledare för projektet var Kenneth Johansson, Infobric. 

Motivering

"Ett riskmoment på byggarbetsplatsen är att maskiner framförs eller används av personal utan erforderlig behörighet eller utbildning. Projektet har utvecklat ett system som förhindrar att personal använder maskiner som de saknar behörighet för. Varje maskin har en elektronisk startspärr som kommunicerar med en central databas där maskinbehörigheter hanteras. Maskinbehörigheten är kopplad till det individuella ID06-kortet. Projektet ger möjligheter till förbättrad arbetsmiljö och högre säkerhet på byggarbetsplatsen. Systemet är ett effektivt hjälpmedel till stor nytta för bygg- och installationsföretagen."

Slutrapport Maskinkontroll - För säkrare byggarbetsplatser

Projekt 12599

Nominerade

Övriga två nominerade utvecklingsprojekt var:

K1-En ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen 

med projektledaren Camilla Persson Lidgren, Lundafastigheter AB. Camilla arbetade på Skanska när projektet genomfördes. Medförfattare till rapporten var Niklas Holm, Erlandssons Bygg. Även Niklas arbetade tidigare på Skanska.

Motivering

”Förbättrad arbetsmiljö är högt prioriterat inom byggsektorn. Det är viktigt att arbetsmiljöfrågorna beaktas på ett systematiskt och effektivt sätt redan i planerings- och projekteringsskedena, för att få önskad effekt i produktionsskedet. Projektet har utvecklat ett arbetssätt som med hjälp av moderna datorhjälpmedel identifierar säkerhetsrisker redan i projekteringsskedet, och som kommunicerar riskerna till byggarbetsplatsen genom en så kallad säkerhetsritning. Projektet medför stor nytta för byggarbetsplatsen genom att bättre förutsättningar skapas för förbättrad arbetsmiljö. Genom att oväntade riskmoment och problem uppmärksammas tidigt drabbas byggprocessen av färre störningar och oväntade problem."

Se slutrapporten 

Att bygga våtrum på rätt sätt 

med projektledaren Fredrik Runius, Säker Vatten AB. Projektet har genomfört i bred samverkan med representanter för Byggare, installatörer och försäkringsbolag.

Motivering

”Byggande av våtrum är en komplex process med många inblandade yrkesgrupper. Projektet har tagit fram enkla och tydliga typlösningar för våtrumskonstruktioner, i ett framgångsrikt och föredömligt samarbete mellan byggare, installatörer och försäkringsbolag. En gemensam branschstandard har etablerats vilket leder till en effektivare och mer lönsam byggprocess, samt bättre och mer skadesäkra våtrum för slutkunden." 

Se slutrapporten