Årets innovation 2021

Årets Innovation 2021 Kan VR förbättra kunskapsåterföringen från produktionen till projektering?

Den frågan svarade projektet på som 12 maj 2022 mottog förstapriset Åres innovation – för bästa projektresultat från 2021 års SBUF-rapporter.

Sökande företag i projektet var NCC Sverige AB och projektledare Mikael Johansson och Mattias Roupé Chalmers Tekniska högskola. NCC, Peab, Skanska, GK Vent, och WSP har också medverkat i projektet.

Video Se en film från projektet

Kort om vad filmen återger

Slutrapport Kan VR förbättra kunskapsåterföring från produktionen under projektering?

Projekt 13763

Årets innovation

Se alla vinnare genom åren i SBUFs årliga utmärkelse Årets innovation.

Nominerade

På hedrande andraplats kom två andra projekt som vart och ett tar upp mycket viktiga utvecklingsområden för branschen, säkerhet och jämställdhet:

Nominerad En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch

Nominerad Checklista för olycksövningar i byggbranschen