Uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare (medlemsorganisationer) representeras av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom byggsektorn.

Bra att veta Nya medlemsorganisationer

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond välkomnar ytterligare medlemsorganisationer. Nya medlemsorganisationer får en bidragsram som motsvarar deras inbetalda avgifter.

Medlemsorganisation Byggföretagen

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som samlar bygg-, anläggnings- och specialföretag. Byggföretagens medlemmar är fondens bidragsgivare och de som får ansöka om projekt.  

Medlemsorganisation Installatörsföretagen

Installatörsföretagen IN är en bransch- och arbetsgivarorganisation för installatörer (både el och rörföretag men det är rörföretagen som bidrar till SBUF:s fond och de företagen som får ansöka). 

Medlemsorganisation Byggnads

Byggnads organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggningssektorn. Byggnads har drygt medlemmar inom ett åttiotal yrkesgrupper och är LO:s största fackförbund.

Medlemsorganisation Seko

Seko organiserar medlemmar inom nio branscher. Den viktigaste för SBUF är bland annat branschen Väg och ban.

Medlemsorganisation Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation. Byggcheferna inom Ledarna har medlemmar från bygg-, installations-, anläggnings- och fastighetsbranschen.