Årets innovation 2011

Årets innovation 2011 Byggnadsintegrerad uppvärmning

Till Årets Innovation 2011 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Byggnadsintegrerad uppvärmning. Bland de omkring hundra SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under året var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen.

Priset delades ut vid en högtidlig tillställning den 24 april på Ingenjörsvetenskapsakademin som samlat byggbranschens främsta företrädare inom forskning och utveckling.

Projektledare för projektet var Carl-Erik Hagentoft, Chalmers.

Motivering

”Fördelarna för trafikanterna med kakelklädda betongtunnlar är många; det blir ljust, snyggt och orienterbart. För tunnelägarna ger kakelbeklädnaden lägre underhålls- och livscykelkostnader. Hittills har användningen av kakelbeklädnader i tunnlar varit måttlig, dels på grund av den höga investeringskostnaden, dels på grund av en besvärlig arbetsmiljö med många tunga och enahanda lyft.
Projektet har på ett innovativt och industriellt sätt utvecklat en kakelsättningsrobot. Resultatet blir tunnlar med tilltalande utseende, hög kvalitet, låga driftskostnader och lång livslängd samtidigt som arbetsmiljön under byggskedet förbättras avsevärt. Roboten kan med fördel vidareutvecklas till att även kunna användas vid horisontella ytor.”

Slutrapport Byggnadsintegrerad uppvärmning

Projekt 11991

Nominerade

Övriga två nominerade utvecklingsprojekt var:

Realtidsoptimering av krossanläggningar 

med projektledare Magnus Evertsson, Chalmers.

Motivering

Konkrossar används för sönderdelning av bergmaterial inom ballast-, mineral-, och gruvindustrin. Projektets syfte var att öka produktiviteten i krossanläggningar genom att ta fram metoder som i realtid kan hitta optimala parameterinställningar automatiskt för krossprocessen. Genom att applicera vetenskapliga modeller och modern datorteknik på en traditionell verksamhet som krossning av berg har projektet kunnat visa på stora besparingar genom lägre slitage och förbättrad prestanda samtidigt som kvaliteten på krossprodukterna förbättras.

Se slutrapporten 

Elektronisk upphandling

med projektledare Peter Fredholm, BEAst AB.

Motivering

Byggprocessen är komplex och den innehåller långa leverantörs- och informationskedjor med många inblandade parter. Det är viktigt att dessa branschövergripande affärsprocesser fungerar optimalt - det är en förutsättning för byggsektorns effektivitet, för att minska felkostnaderna och för att höja kvaliteten. Arbetet med framtagning av branschgemensamma standarder och processer pågått i flera år. Det har varit ett förtjänstfullt, träget arbete som nu uppmärksammas för det senaste projektet i serien.

Se slutrapporten