Årets innovation 2012

Årets innovation 2012 Simulator för träning av robotförare

Till Årets Innovation 2012 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Simulator för träning av robotförare. Bland de omkring hundra SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under året var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen.

Priset delades ut vid en högtidlig tillställning den 23 april på Ingenjörsvetenskapsakademin som samlat byggbranschens främsta företrädare inom forskning och utveckling.

Projektledare för projektet var Tommy Ellison, Betongsprutnings AB BESAB.

Motivering

”Utbildning av robotförare för bergförstärkning med sprutbetong är mycket svår och dyr att genomföra. Projekt syftade till att utveckla en träningssimulator i en realistisk, virtuell miljö. Resultatet blir att utbildningskostnaderna blir lägre samtidigt som kvaliteten på sprutbetongen förbättras. Sprutbetongssimulatorn är på god väg mot en kommersiell introduktion och förhoppningen är att simulatortekniken även skall kunna appliceras inom andra utbildningsområden i bygg- och anläggningssektorn. Resultatet blir lägre kostnader och högre kvalitet samtidigt som arbetsmiljön förbättras.”

Slutrapport Simulator för träning av robotförare

Projekt 12437

Webbplats Edvirt

Besök edvirt.com för mer information

Nominerade

Övriga två nominerade utvecklingsprojekt var:

Framtagning av typväggar för våtrum 

med projektledaren Fredrik Runius, Säker Vatten AB

Motivering

En våtrumsvägg är en riskkonstruktion. Många vattenskador i våtrum uppstår på grund av felaktiga infästningar eller dåligt konstruerade väggar. Det stora antal bostadsanpassningar som görs under ett våtrums livslängd ställer höga krav på infästningarna i våtrumsväggar.

Projektets syfte var att undersöka förutsättningar att få fram typväggar för våtrum och att utföra praktiska prov av infästningar i olika väggkonstruktioner. Våtrumsväggen skall möjliggöra en säker eftermontering av tillbehör, inte minst att säkerställa möjligheten att i efterhand kunna montera stödhandtag och handikapphjälpmedel.

Projektet var ett unikt samarbete mellan ledande bygg- och installationsföretag, försäkringsbolag, bostadsproducenter med flera. Slutresultatet är en typvägg som medför betydande mervärden för slutkunden i form av lägre vattenskaderisk och större flexibilitet i den framtida användningen.

Se slutrapporten 

Handbok gällande förstärkning av betongkonstruktioner med komposit

med projektledaren Björn Täljsten, Luleå Tekniska Universitet och STO Scandinavia AB,

Motivering

Förstärkning med kolfiber är fortfarande en ny metod. Användningsområdena är många - förstärkning för högre lastkapacitet eller längre livslängd medför stora mervärden för slutkunden samtidigt som hållbar utveckling främjas. Arbetet med utveckling och marknadsintroduktion av kolfiberförstärkningar har pågått under flera år. Det nu uppmärksammade projektet har resulterat i en handfast handbok för konstruktion och utförande av kolfiberförstärkningar vilket möjliggör en implementering av tekniken på bred front.

Se slutrapporten