Årets innovation 2005

Årets Innovation 2005 Visuell Planering

Till Årets Innovation 2005 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Visuell Planering. Av totalt 120 SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under år 2005 var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen.

Priset delades ut i samband med Samhällsbyggardagen 2006 den 30 maj. Projektledare var Lars Gutwasser, Peab.

Motivering

”Lean Production och den så kallade Toyota-modellen är något som den tillverkande industrin i allt högre grad tillämpar. I detta projekt har man på ett praktisk och handgripligt sätt tillämpat dessa idéer och verktyg i planeringen av byggprojekt. Resultaten och nyttan av Visuell Planering har redovisats på ett föredömligt sätt.”

För ytterligare information se vidare SBUF:s infoblad om Visuell Planering

 

Nominerade

Övriga tre nominerade utvecklingsprojekt var:

Utbyggd botrygghet 

med projektledaren Anders Rydberg, Polisen

Motivering

”Projektet har på ett föredömligt sätt utvecklat ett verktyg med vars hjälp ökad trygghet kan skapas i bostadsmiljöer genom att dessa frågor beaktas i planering och byggande. Dessutom har resultaten gjorts lättillgängliga med en egen hemsida på Internet.”

Information: www.botryggt.se

Byggvarudeklarationer på byggarnas VIB-plats 

med projektledaren Johan Gerklev, Skanska

Motivering

”Projektet har utvecklat en sökmotor med vars hjälp man i byggprojekt lätt får tillgång till byggvarudeklarationer. Ett hjälpmedel som i betydande grad förenklar och som samtidigt bidrar till ökad miljöhänsyn.”

Information: www.byggarnas-bvdplats.com

Oförstörande provning av betongkonstruktioner 

med projektledaren Per-Olof Björkqvist, NCC Teknik

Motivering

”Projektet har på ett fördömligt sätt inventerat, värderat och sammanställt metoder för oförstörande provning av betongkonstruktioner. Resultatet utgör en handgriplig och praktisk guide för praktiskt verksamma.”