Projekt 14262 Pågående Gråvatten - möjligheter och konsekvenser för flerbostadshus

Projekttid

Sammanfattning

Projektet ska undersöka potentialen för storskalig separation och återvinning av gråvatten i flerbostadshus. Med gråvatten menas det vatten som sköljs ut via bad, disk eller tvätt, även kallat BDT-vatten. I projektet vill vi undersöka ekonomiska, byggtekniska och arkitektoniska konsekvenser av de reningssystem som krävs för att hantera gråvatten. Att inte ta tillvara på BDT-vatten samt använda rent vatten till att spola ner fekalier och urin i avloppet kan bli ett omöjligt förhållningsätt till dricksvattenresursen i framtiden. Alternativa lösningar kommer att behövas, vilket kräver utvärderingar och lönsamhetsmodeller för att kunna förverkliga potentialen i stor skala och minska insteget för entreprenörer och kraven på pionjärarbete inom området.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare