Nyheter & Press

Bygg kompetens – så kan du använda dig av AI

Publicerad 15 feb. 2024

Hur ska vi samarbeta med våra nya artificiellt intelligenta kollegor? På Bygg kompetens 14 mars kl.11.30-12.15 får du exempel och tips. Det är avgiftsfritt att vara med.

Film: Bygg kompetens – omhändertänksamhet, säkerhet i utveckling

Publicerad 15 feb. 2024

Alla ska sträva efter att förebygga risker för olycksfall och ohälsa som kan uppstå i bygg- och bruksskedet. Bygg din kompetens och visa omhändertänksamhet.

"Det är viktigt att vi delar med oss av kunskapen till fler"

Publicerad 18 jan. 2024

Saneringsmetoder av återbrukat trä, regntäthet för prefabricerade betongsandwichväggar och robothunden Buster. Det är några resultat från SBUF som Byggföretagen i väst visade under sin Innovationsfrukost.

Håll dig uppdaterad

Följ våra kanaler för de senaste projektresultaten och aktuella teman & trender i byggsektorn.

Prenumerera Nyhetsbrev

Nyhets- och mediaarkiv Pressrum

Aktuella Teman & trender

Vad händer inom byggsektorn internationellt och nationellt? Ta del av rapporter, sammanställningar av föreläsningar, seminarieserier om byggsektorns utveckling och trender.

Publicerat Nya projektresultat

SmartCem uppvisar robust piezoresistivt beteende

Publicerad

SmartCem-kompositer uppvisar ett robust piezoresistivt beteende, reagerar på mekaniska påfrestningar, indikerar strukturella spänningar och töjningar. Koncentrationen av SmartCem materialet framträder som en avgörande faktor som styr känsligheten.

Nyvunnen kunskap om klimatförbättrad betong

Publicerad

Den klimatförbättrade betongen med sina receptspecifika materialparametrar har utvärderats i detta pragmatiska projekt. Projektresultatet visar jämförelser från gjutningar i verkligt projekt. Bra fakta för framtiden.

Varför kunskap om vatten är nyckeln till klimatförbättrad betong

Publicerad

Denna studie utforskar påverkan av SCMs (supplementary cementitious materials) och relaterade tillsatser på hydratiseringsprocessen hos cementbaserade material, vilket påverkar deras mikrostruktur och transportegenskaper.

Praktiska checklistor för energieffektivisering

Publicerad

Checklistor för att underlätta, skapa trygghet och kvalitetssäkra åtgärder för energieffektivisering. Entreprenörer kan enkelt ladda ner och använda listorna i sin kundkontakt. Praktisk genomförbarhet direkt för företag, kund och klimat!

Klimat möter regler i trähusindustrin

Publicerad

Vilka är utmaningarna för småhusindustrin att bygga klimatneutralt? Vad anser kravställarna om de identifierade utmaningarna?

Ramverk för brandbelastning vid projektering av trähus

Publicerad

Ett förenklat och evidensbaserat ramverk för att beakta den permanenta brandbelastningen i byggnader med trästomme. Projektet säger att ramverket avsevärt förenklar användandet av trästomme på ett brandtekniskt säkert sätt i byggnader.

Hur hanteras invasiva växter i anläggningsentreprenader

Publicerad

Hur har invasiva växter hanterats i anläggningsentreprenader

Landbroar i stål för järnväg

Publicerad

Det finns stora framtida behov för att bygga ny järnväg i Sverige. Byggnation av ny järnväg med landbroar i stål kan därvid vara en kostnadseffektiv, industrialiserat och klimatsmart lösning med det nya gröna stålet.

Prognosstyrd dynamisk vinterväghållning

Publicerad

”Prognosstyrd dynamisk vinterväghållning” ett projekt i 5 faser. Projektet syftar till att utveckla och integrera befintlig teknik och forskning för att skapa nya tekniska lösningar för god säker vinterväghållning.

För journalister och kommunikatörer Pressmaterial