Nyheter & Press

Bygg kompetens – Agenda (snart) 2030

Publicerad 31 maj 2023

Vi har 7 år kvar till 2030, och hur ligger vi till? Nu kan du se när Bygg kompetens tar tempen på lösningarna!

Film: Vi presenterar rapport om digitalisering för bygg och installation

Publicerad 26 maj 2023

Har du koll på vilka de pågående projekten och trenderna inom digitalisering är? SBUF samlar den senaste utveckling i en årlig digitaliserings-rapport. Se filmen där Olle Samuelson presenterar resultaten.

Ta del av årets rapport om digitalisering för bygg och installation

Publicerad 26 maj 2023

Nu kan du ta del av en färsk rapport om hur vi arbetar med digitalisering i bygg- och installation. 

Håll dig uppdaterad

Följ våra kanaler för de senaste projektresultaten och aktuella teman & trender i byggsektorn.

Prenumerera Nyhetsbrev

Nyhets- och mediaarkiv Pressrum

Kanal LinkedIn

Teman & trender

Vad händer inom byggsektorn internationellt och nationellt? Ta del av rapporter, sammanställningar av föreläsningar, seminarieserier om byggsektorns utveckling och trender.

Publicerat Nya projektresultat

Hållbar dagvattenrening med flytande våtmark-Etapp2, Doktorsprojekt

Publicerad

Projektet konstaterar potential i att rena förorenat vatten från tungmetaller och klorid med flytande våtmarker. Den miljövänliga och stabila våtmarksprototypen är ett mycket bra alternativ och kan sjösättas i dagvattendammar.

Kombinationer av bindemedel bidrar effektivt till sänkta radongashalter

Publicerad

Husbyggnadsbetong, där krav ställs på radonavgång från byggnaden kan effektivt förbättras med hjälp av olika kombinationer av bindemedel i betong. Resultaten har påvisat att olika kombinationer kan sänka radongasavgången i betong mellan 15-35 %.

Stor nytta med samverkan för digitalisering i infrastrukturprojekt

Publicerad

Stora värden uppstår när olika aktörer bidrar med sin specialiserade kunskap, i innovationsprocesser för digitala informationsflöden. Men vilka förutsättningar krävs och vem gynnas inom det enskilda projektet och av långsiktig affärsnytta?

Heltäckande väderskydd för bättre byggklimat och arbetsmiljö

Publicerad

Väsentligt sänkt risk för mikrobiell påväxt med heltäckande väderskydd.

Hållbar demontering av spännbetongbro

Publicerad

Hur demonterar man bäst en stor bro? Projektresultatet ger en bruksanvisning som visar att bättre metoder bidrar till ökad livslängd, ett mer hållbart samhälle och en mer cirkulär ekonomi.

STAR – materialparametrar för klimatförbättrad betong

Publicerad

AMA Anläggning 23 EBE.11 har anpassat kraven för klimatförbättrad betong avseende begränsning av risken för temperaturrelaterad sprickbildning. Rapporten ger branschen de materialdata som behövs för att möta framtiden.

Nationellt nätverk för automatiserat byggande

Publicerad

Hur utvecklar automation anläggningsbyggandet? Vad pågår och vilka är forskningstrenderna?

Åtgärdsplan för klimatet från färdplanen

Publicerad

En förädling och form av "state-of-the-art" av Färdplan för Bygg- och anläggningssektorn. Rapporten ger en överblick över vilka initiativ som behövs krävs framåt för att byggsektorn ska nå reducerad klimatpåverkan.

Om brandsläckning och eventuella fuktskador

Publicerad

Brandsläckningsutrustning kan utlösas på grund av misstag eller fel i utrustning och kan potentiellt orsaka stora skador. En undersökning i denna förstudie visar att sannolikheten är låg att det inträffar både under produktion och under drifttiden.