Nyheter & Press

Påverka Tillämpningsanvisningar BIM

Publicerad 27 sep. 2023

Var med och påverka hur samhällsbyggnadssektorn ska utbyta och lagra digital information genom hela livscykeln. Nu går den första delleveransen i projektet Tillämpningsanvisningar BIM ut på remiss till branschen.

Bygg kompetens – bygg för hållbara ekosystem

Publicerad 25 sep. 2023

Biologisk mångfald innebär att naturen är rik på variation – att vi har flera olika ekosystem och naturtyper som utgör livsmiljöer för människor, växter och djur. När vi bygger lånar vi naturliga miljöer och använder dem i människornas syften. Hur gör vi då för att bevara och berika naturen samtidigt som vi bygger nytt, bygger om och låter materialen cirkulera? Bygg din kompetens om biologisk mångfald!

Kunskapskvart: Hur bidrar byggforskningen till klimatmålen?

Publicerad 18 sep. 2023

Hur bidrar branschens projektresultat inom forskning och innovation till klimatarbetet? Och vilka områden är utvecklingsaktuella? Välkommen på en digital kunskapskvart där Per Löfgren, hållbarhetsexpert SBUF, ger sin analys av projektresultaten och en lägesbeskrivning. 

Håll dig uppdaterad

Följ våra kanaler för de senaste projektresultaten och aktuella teman & trender i byggsektorn.

Prenumerera Nyhetsbrev

Nyhets- och mediaarkiv Pressrum

Kanal LinkedIn

Teman & trender

Vad händer inom byggsektorn internationellt och nationellt? Ta del av rapporter, sammanställningar av föreläsningar, seminarieserier om byggsektorns utveckling och trender.

Publicerat Nya projektresultat

Sekundära ballastprodukter framtidens materialflöde

Publicerad

Det går att dimensionera och utföra vägkonstruktioner med slaggrus, krossad betong och asfaltgranulat. Dessa kan utgöra stora delar av framtidens cirkulära materialflöde.

Kan betong självläka?

Publicerad

Om att utveckla cementbaserade material med självläkande egenskaper. Projektet presenterar omfattande studier och experimentella försök i ämnet och sammanfattas i ett antal råd och rekommendationer vid användning av miljövänligt bindemedel i betong.

Exponering för kvartsdamm vid losshållning och asfaltfräsning

Publicerad

Asfaltfräsning kan anses vara ett väl definierat arbetsmoment och det fungerar att använda sig av referensmätningar för att bedöma och hantera risk avseende kvartsexponering.

Minska betongvolymer och CO2-utsläpp

Publicerad

Rapporten visar hur betongvolymerna och därmed tillhörande CO2-utsläpp för de vanligaste brotyperna kan minskas väsentligt (i storleksordningen -30%). Rapporten kan direkt användas för implementering i praktiken.

Viktiga vägval prövade

Publicerad

Hur tjock måste asfalten vara? Välbyggd provväg ger viktiga svar inför framtiden, för resurs- och materialanvändning.

Dynamiska egenskaper i byggnadssystem av trä och betong

Publicerad

Byggnadssystem i trä och betong möjliggör ett ökat användande av trä i moderna byggnader. Studien har utvärderat dynamiska egenskaper i två byggnader med ett tydligt fokus på att ge konstruktörer vägledning vid projektering.

Vägledning om biologisk mångfald i anläggningsbranschen

Publicerad

Projektet har utfört en omvärldsanalys som översiktligt belyser hur biologisk mångfald bör integreras i anläggningsprocessen. Ett åtgärdsbibliotek för biologisk mångfald beskriver även möjliga åtgärder för biologisk mångfald i anläggningsprojekt.

Energieffektiv komfortgolvvärme ger stor energibesparing

Publicerad

Energieffektiv komfortgolvvärme kan minska energianvändningen med upp till 65%. Enkla åtgärder som att begränsa installerad effekt samt installera användarvänlig och pedagogisk termostat gör stor skillnad.

Digitalisera för att underlätta återvinning av klimatreducerad betong

Publicerad

En utökad användning av klimatreducerade tillsatsmaterial innebär en större variation av betongens sammansättning. Systematisk användning av digitala spårningsverktyg ger en tydligare bild över betongens innehåll och förbättrar cirkulär hantering.