Nyheter & Press

Bygg kompetens – kvalitetssäkra data, till vems nytta?

Publicerad 02 feb. 2023

Hur vet du att du har rätt data, och säkra data, och att de hanteras säkert? Välkommen på Bygg kompetens 21 februari där vi vänder och vrider på hanteringen av datamängder.

Vilka projekt nomineras till Årets innovation?

Publicerad 01 feb. 2023

Årets innovation är utmärkelse som belönar bästa utvecklingsprojekten inom bygg-, installations-, och anläggningsområdet. Snart släpper vi årets nomineringar. Passa på att lära känna fjolårets vinnare!

Film: Bygg kompetens – perspektiv för hela cykeln

Publicerad 26 jan. 2023

I filmen från Bygg kompetens sätter vi fokus på cirkularitet och resultat med samhällsbyggandets livscykel i fokus.

Håll dig uppdaterad

Följ våra kanaler för de senaste projektresultaten och aktuella teman & trender i byggsektorn.

Prenumerera Nyhetsbrev

Nyhets- och mediaarkiv Pressrum

Kanal LinkedIn

Teman & trender

Vad händer inom byggsektorn internationellt och nationellt? Ta del av rapporter, sammanställningar av föreläsningar, seminarieserier om byggsektorns utveckling och trender.

Publicerat Nya projektresultat

Lasta och lossa säkert!

Publicerad

Standardiserade arbetssätt och platser för lossning kan minska olyckstillbud och dödsfall.

Klimatpositiva bygg och anläggningsprojekt: ”Mini” Målgränsvärden

Publicerad

SBUF-projektets resultat ger en trygghet för en byggherre/fastighetsägare hur de stegvis kan anta en klimatbudget för ett byggnadsverk (byggnads eller anläggningsprojekt) och för företaget för sin portfölj av fastigheter (både nyproduktion och ROT).

EPD-verktyg för bergmaterial med gott resultat

Publicerad

Bergmaterialindustrin måste harmonisera med EU:s sätt att rapportera miljöprestanda och producera EPD:er, Environmental Product Declarations. Nytt verktyg ger möjlighet.

Säkrare kvalitetskontroll av vägar

Publicerad

Ny testmetod - först i världen - förväntas bidra till kostnadseffektivare och arbetsmiljömässigt säkrare kvalitetskontroll av beläggningen på både nya och gamla vägar.

Modulariserad bygglogistik ger flexibilitet i flödet

Publicerad

Bygglogistiklösningar har blivit en allt vanligare förekomst i byggprojekt. Ofta grundar de sig i antingen en terminallösning eller en checkpoint. I projektet utvärderas modulbaserade lösningar som leder till högre flexibilitet och bättre ekonomi.

Grön logik för teknisk isolering – analys ur samhälls- och företagsekonomi

Publicerad

Den gömda och glömda energieffektiviseringspotentialen

BIP AI för VVS i tidiga skeden effektiviserar utformning av system

Publicerad

VVS-installationer kan överslagsberäknas med hjälp av artificiell intelligens, AI. Tilluft och tappvatten beräknas med hjälp av data från maskininlärning. Rördragning på våningsplan optimeras med hjälp av myrors beteende för att hämta mat.

Parkslide - ett växande problem

Publicerad

Parkslide är en invasiv växt som allvarligt påverkar vår natur och som också kan växa igenom byggnader och förstöra egendom. Växten har en otrolig spridningskraft genom rotfragment som sprids med organiskt material.

Vad är säkra specialister?

Publicerad

Förstudien efterfrågar ett tryggt och enkelt verktyg för upphandling och kravställning av specialistentreprenader