Årets innovation 2023

Förstapristagare Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med andrapristagare Ted Rapp och Hans Hedlund.

Årets Innovation 2023 Cirkulära tjänster som främjar återbruksmarknaden i installationsbranschen

Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet tilldelas priset för ett projekt som guidar arbetet med cirkulära tjänster i installationsbranschen.

I år gick Årets Innovation till "Cirkulära tjänster som främjar återbruksmarknaden i installationsbranschen", med Bravida som sökande företag och Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet som projektledare. 

– Det är extra kul att förstapriset för Årets innovation går till ett projekt som är relevant för hela byggbranschen. När det gäller hållbarhet är cirkularitet en viktig del, och det krävs att hela branschen samarbetar för att nå våra mål. Det här projektet tar ett viktigt steg på vägen, säger Christina Claesson-Jonsson, ordförande SBUF.

Motiveringen för det vinnande projektet lyder: 

"Installationsbranschen (ja, hela byggbranschen) behöver öka de cirkulära materialflödena för att skapa hållbara byggnader och installationer. Ett utökat återbruk kräver också nya standarder, nya samarbeten och affärsmodeller. När kraven på återbrukat material ökar utmanas till exempel installatörernas intäktsmodell med vinstmarginal på materialpåslag. Rapporten vänder hinder till möjligheter i en handlingsplan med konkreta förslag på aktiviteter som möjliggör en samverkande cirkulär materialhantering i installationsbranschen."

Årets andrapristagare är:

Video Se en film från projektet

Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet intervjuas i samband med prisutdelningen. 

Slutrapport Cirkulära tjänster som främjar återbruksmarknaden i installationsbranschen

Årets innovation

Se alla vinnare genom åren i SBUFs årliga utmärkelse Årets innovation.

Andrapristagare

På hedrande andraplats kom två andra projekt som vart och ett tar upp mycket viktiga utvecklingsområden för branschen.

Nominerad RBK-metod för RF-mätning i golvavjämning

Nominerad STAR – materialparametrar för klimatförbättrad betong

Film om pristagarnas projekt

I samband med att nomineringarna meddelades fick projektledarna berätta mer om sina projekt.

Film Cirkulära tjänster som främjar återbruksmarknaden i installationsbranschen

Film STAR – Temperatursprickdata för klimatförbättrad betong

Film RBK-metod för RF-mätning i golvavjämning