1. Sök finansering

Sök bidrag till forsknings- utvecklings- och kunskapsprojekt inom byggsektorn. Här ger vi dig vägledning, listar kriterier för ansökan och viktiga punkter att tänka på vid igångsättning och under arbetsprocessen.

SBUF är företagens fond och projektfokus är företagsnytta med hållbarhet för såväl affärsekonomi som för teknik, byggnation och människa.

Förutsättningar Vem kan söka?

 

 

 

Förutsättningar Vilka projekt kan få bidrag? SBUF:s mål och kriterier

Förutsättningar Allmänna villkor

Förbered ansökan

Innan du registrerar din ansökan hos SBUF behöver du utforma en projektbeskrivning.

Vägledning Projektbeskrivningen

Ansökan om finansiering behöver inkludera en tydlig och välstrukturerad projektbeskrivning som uppfyller SBUF:s bedömningskritierier. Detta är ett omfattande steg. Projektbeskrivningen ska bland annat beskriva projektets syfte, genomförande, tidplan, organisation och kostnader.

Vägledning Registera din ansökan

När projektbeskrivningen är klar och förankrad med projektets parter kan du registrera ansökan. Detta gör du i det inloggade läget - Mina sidor.

 

 

Bra att veta Ansökningstider