Tema & trender Bygg kompetens

En serie webbinarier för dig som vill utveckla ditt och din organisations sätt att arbeta. 

Explainer En satsning för dig som vill leda utvecklingsarbete

Bygg kompetens är en gemensam satsning av SBUF, Smart Built Environment och InfraSweden2030. Satsningen omfattar en serie webbseminarier med  resultat och kunskap riktad till dig som vill utvecklas inom hållbart samhällsbyggande.

Kunskaper Lärdomar från webbinarierna?

Några av de gemensamma punkterna som tydliggörs vid de olika webbinarierna,  oavsett ämne:

  • Forskning och utveckling sker stegvis, från första rön till större områden, från akademi till företag och vice verca
  • Tänk stort - börja smått! Våga! testa mindre implementering. 
  • Gemensam målbild, dela kunskap, samverkan i branschen avgörande för utvecklingen framåt. 

Webbinarie Värdet av intelligent drift och förvaltning

Hur får vi till ett ”smart” underhåll av fastigheter och infrastruktur? Hur kan vi hålla dokumentationen uppdaterad mellan överlämningarna i processen? Vilka värden skapar digital förvaltning av byggnader, och vilka krav ska vi i olika instanser ställa? I detta avsnitt av Bygg kompetens visar vi exempel på hur vi nyttjar digitala metoder i drift och förvaltning.

Se filmen

Webbinarie Management, nya roller och förändrad ledning

Du möter projekt som har fokus på nya processer, organisation och ledarskap. Här finns exempel på hur vi får effektivare processer, nya ekosystem och roller. Här syns hur ökad kompetens och digitalisering ger smartare relationer mellan beställare och entreprenör.

Se filmen

Webbinarie Hur jobbar vi med innovation?

Här ställer vi oss frågan om vi har några metoder för att hantera innovation. Vi lyfter inspirerande exempel och diskuterar vad en innovation är, egentligen. Vi presenterar resultat från aktuella projekt och våra sakkunniga i sektorn kommenterar resultaten.

Se filmen

Webbinarie Låt algoritmerna göra jobbet

De där små koderna som letar och retar upp dig kan också vara ytterst värdefulla. Samhällsbyggandet kan ta stora utvecklingskliv med hjälp av Artificiell Intelligens (AI). 

Se filmen

Fler avsnitt Se tidigare webbinarier

Film Låt materialen tala!

Film Hur digitala är vi inom samhälls­byggnad i Sverige?

Film En säker arbets­miljö för alla

Film Automatisering och robotisering förändrar vårt sätt att arbeta

Film Resiliens för en värld i förändring