Årets innovation 2015

Årets innovation 2015 Ökad biologisk mångfald i täkter både under drift och efter avslutad verksamhet

Till Årets Innovation 2015 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Ökad biologisk mångfald i täkter både under drift och efter avslutad verksamhet. Bland de omkring hundra SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under året var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen.

Projektledare för projektet var Monica Soldinger Almfelt, Swerock AB. Vinnaren av innovationspriset har konkurrerat med över hundra slutförda utvecklingsprojekt, vilket finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. Prisutdelningen skedde vid en högtidlig tillställning den 26 april 2016 på Ingenjörsvetenskapsakademien.

Motivering

”Bergmaterialindustrins täkter innebär stora ingrepp i naturen, men det finns också höga naturvärden i täkter. Anledningen är att täkterna skapar varierade miljöer med andra förutsättningar än i det omgivande landskapet. Potentialen för ökad biologisk mångfald är alltså stor.

Projektet har resulterat i en handbok om hur man med relativt enkla medel kan skapa ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald i täkter under drift och vid avveckling. Handbokens rekommendationer kan också appliceras på anläggningsprojekt.

Projektet bidrar till hållbar utveckling och till att täktverksamhet kan leverera viktiga ekosystemtjänster, och det medför således potentiellt hög samhällsnytta.”

Slutrapport Ökad biologisk mångfald i täkter både under drift och efter avslutad verksamhet

Projekt 13021

Nominerade

Övriga två nominerade utvecklingsprojekt var:

K1-En ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen 

med projektledaren Camilla Persson Lidgren, Lundafastigheter AB. Camilla arbetade på Skanska när projektet genomfördes. Medförfattare till rapporten var Niklas Holm, Erlandssons Bygg. Även Niklas arbetade tidigare på Skanska.

Motivering

”Förbättrad arbetsmiljö är högt prioriterat inom byggsektorn. Det är viktigt att arbetsmiljöfrågorna beaktas på ett systematiskt och effektivt sätt redan i planerings- och projekteringsskedena, för att få önskad effekt i produktionsskedet. Projektet har utvecklat ett arbetssätt som med hjälp av moderna datorhjälpmedel identifierar säkerhetsrisker redan i projekteringsskedet, och som kommunicerar riskerna till byggarbetsplatsen genom en så kallad säkerhetsritning. Projektet medför stor nytta för byggarbetsplatsen genom att bättre förutsättningar skapas för förbättrad arbetsmiljö. Genom att oväntade riskmoment och problem uppmärksammas tidigt drabbas byggprocessen av färre störningar och oväntade problem."

Se slutrapporten 

Att bygga våtrum på rätt sätt 

med projektledaren Fredrik Runius, Säker Vatten AB. Projektet har genomfört i bred samverkan med representanter för Byggare, installatörer och försäkringsbolag.

Motivering

”Byggande av våtrum är en komplex process med många inblandade yrkesgrupper. Projektet har tagit fram enkla och tydliga typlösningar för våtrumskonstruktioner, i ett framgångsrikt och föredömligt samarbete mellan byggare, installatörer och försäkringsbolag. En gemensam branschstandard har etablerats vilket leder till en effektivare och mer lönsam byggprocess, samt bättre och mer skadesäkra våtrum för slutkunden." 

Se slutrapporten