Om Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF SBUF stödjer forskning och utveckling som leder till praktisk handling i byggbranschen

Vårt uppdrag

SBUF är en privat finansiär som ger projektbidrag till företagen som är medlemmar hos uppdragsgivarna Byggföretagen och Installatörsföretagen.

Projekten adresserar hållbarhet i aspekter som gynnar samhällsbyggandet, produktiviteten och företagens vardag. 

Uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare, tillika medlemsorganisationer, utgörs av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom byggsektorn.

Läs mer

I fokus

Vissa områden är i ett särskilt viktigt skede för utvecklingen av byggsektorn. SBUF finansierar gärna projekt inom; digitalisering, hållbarhet, säkerhet och arbetsmiljö samt Management.

Läs mer

Verksamhet Finansiering & arbetssätt

Verksamhet Organisation & stadgar

Verksamhet Rapporter & årsskrifter

Projektprocess & rapportering Så fungerar det

Från ansökan till projektresultat. Vägledning för dig som vill söka finansiering.

Nya projektresultat

Nyheter & Press