Årets innovation 2008

Årets innovation 2008 Utvecklade arbetsinstruktioner

Till Årets Innovation 2008 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Utvecklade arbetsinstruktioner - www.byggai.se. Bland de omkring hundra SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under år 2008 var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen.

Priset delades ut vid en högtidlig tillställning den 1 december på Ingenjörsvetenskapsakademin som samlat byggbranschens främsta företrädare inom forskning och utveckling.

Projektledare för projektet var Mats Persson, Lunds Tekniska Högskola (idag vid Högskolan i Halmstad). Priset består av ett diplom och en check på 50 000 kronor till projektledaren.

Motivering

”Projektet behandlar en fråga som är central för byggföretagen – att förbättra planeringen av byggproduktion - och ger stor branschnytta, bland annat genom att bidra till mervärde i form av högre kvalitet och lägre kostnader samt en förbättrad arbetsmiljö. Projektet prövar även innovativa vägar för informationsspridning till byggarbetsplatser och byggutbildningar genom webbplatsen www.byggai.se.
Ett förtjänstfullt, träget arbete med framtagning av systematiska arbetsinstruktioner som har pågått under flera år, vilket nu uppmärksammas genom nomineringen av det senast projektet i serien.”

Slutrapport Arbetsplatsanpassat lärande

Projekt 11635

Webbplats ByggAi.se

Webbplats med arbetsinstruktioner

Nominerade

Övriga två nominerade utvecklingsprojekt var:

Undvik misstag som ger fel och fällor i energianvändningen 

med projektledarna Annika Nilsson, WSP Environmental och Catarina Warfvinge, Bengt Dahlgren AB. 

Motivering

”Minskad energianvändning är en av byggsektorns stora framtida utmaningar. Handboken ”Undvik misstag som ger fel och fällor i energianvändningen” pekar på de enkla men praktiskt genomförbara åtgärderna för att minska energiförbrukningen på ett enkelt och tydligt sätt. Handboken är främst framtagen för byggare och installatörer, men är av stort intresse för alla aktörer inom byggsektorn och bidrar därigenom till mervärden för slutkunden och hållbar tillväxt.”

Se slutrapporten 

Beständiga beläggningar 

med projektledarna Erik Malmqvist Skanska och Lars Jansson, Stockholm.

Motivering

”Projektserien ”Beständiga beläggningar” påbörjades år 2000. Syftet var att långsiktigt undersöka ABS-beläggningars beständighet och hur beläggningen kan förbättras med olika tillsatsmedel såsom cement, hydratkalk och amin. Resultaten visade på mycket intressanta effekter vid tillsättning av polymermodifierat bindemedel och vidhäftningsaktiva mineral. Det senaste delprojektet ”Beständiga beläggningar - Etapp 3” syftade till att påvisa långtidseffekten av polymermodifierat bindemedel samt de tillsatsmedel som har använts. Projektserien har genom ett långsiktigt och innovativt arbete medfört stort mervärde i form av högre kvalitet, lägre livscykelkostnader och bättre miljö.”

Se slutrapporten