Årets innovation 2002

Upphandling med funktionskrav i kommunerna

Av ett sjuttiotal SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under år 2002 var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen. 

Priset delades ut vid en ceremoni i samband med SBUF-dagen den 16 oktober 2003. Projektledare för projektet var Per-Ola Jönsson, Skanska Sverige AB.

Nomineringen

”Projektet visar hur idén med funktionskrav konkret kan tillämpas i kommunal upphandling. Inom projektet finns också en kraftfull implementeringsinsats. Projektet öppnar nya möjligheter till innovativ utveckling i en bransch starkt styrd av regelverk och konventioner. Det banar väg för förändrade processer och arbetssätt till gagn för kunder och ytterst trafikanter genom att det stimulerar till kompetens- och produktutveckling i företagen. Projektet skapar också en attraktivare bransch, vilket underlättar framtida kompetensförsörjning.”

Slutrapport Upphandling med funktionskrav i kommunerna

Projekt 11027

Årets innovation

Se alla vinnare genom åren i SBUFs årliga utmärkelse Årets innovation.

Nominerade

Övriga två nominerade utvecklingsprojekt:

Projekt 11045 Tryggare och säkrare bostadsmiljö

”Bo Tryggt 01 är ett viktigt initiativ för att skapa ökad trygghet i boendet, en kvalitet som alltfler efterfrågar. Projektet går på tvären mot det gängse skråtänkandet och fokuserar i stället på kundnyttan. Handboken har tillkommit i bred samverkan mellan bostadsföretag, byggföretag, högskolor och polisen - ett samarbete som fortsätter - och kan tillämpas i planering, byggande och ombyggnad av stora som små projekt. Innovativa företag kan med handboken som utgångspunkt utveckla egna kreativa lösningar för kundens bästa.”

Projektledaren Johnny Kellner, JM AB.

Projekt 10114 Legionella i vatteninstallationer

”Projektet fokuserar ett växande samhällsproblem där VVS-installatörer kan bidra med att skapa mervärde för kunder. Projektet skapar tillväxt i form av merarbeten för VVS-installatörer och bidrar dessutom till att stärka branschens status och image.”

Projektledaren Rolf Kling, VVS-Installatörerna