Årets innovation 2017

Årets innovation 2017 Effektivare granskningsprocess

Till Årets Innovation 2017 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Effektivare granskningsprocess och projektledaren Peter Fredholm, BEAst AB.

Vinnaren av innovationspriset har konkurrerat med över hundra slutförda utvecklingsprojekt, som har finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Prisutdelningen har skett vid en högtidlig tillställning den 17 april på Ingenjörsvetenskapsakademien.

Motivering

”Den branschstandard som är resultatet av projektet ger bygg-, anläggnings- och installationsbranschen möjlighet att förenkla och kvalitetssäkra hanteringen av den omfattande granskningen av handlingar som löpande sker varje dag i tusentals projekt. Projektet är väl förankrat i branschföretagens vardag och medför stor branschnytta genom att bidra till mervärde för slutkunden i form av bättre funktion, högre kvalitet och lägre kostnader. Projektet är ett framstående exempel på hur innovativ, behovsdriven och branschgemensam metodutveckling leder till en effektivare byggprocess där branschföretagens kompetens kommer mer till sin rätt.”

Slutrapport Safety Leaflets - Säkerhetsblad för maskinsäkerhet

Projekt 13002

Nominerade

Övriga två nominerade utvecklingsprojekt var:

Projekt för att främja BIM-utvecklingen i installationsbranschen 

med projektledaren Carl-Erik Brohn. Mer information finns i SBUF:s projektregister

Motivering

Projekten ingår i en serie av projekt i syfte att främja digitaliseringen inom installationsbranschen. Projekten behandlar en framtidsfråga för installatörerna - att leda och dra nytta av den pågående digitaliseringen - och ger stor branschnytta, bland annat genom att bidra till mervärde i form av högre kvalitet, lägre kostnader och effektivare byggprocess.

Ett förtjänstfullt, träget arbete med flera projekt under flera år för att främja installationsbranschens digitalisering som nu uppmärksammas genom en nominering till Årets Innovation 2017.

Användning av vibrationsanalys för tillståndsbedömning av byggkonstruktioner 

med projektledaren Hans Hedlund.

Motivering

Stora samhällsvinster finns att hämta genom förbättrad tillståndsanalys av byggkonstruktioner. En bättre bedömning av underhållsbehov och en mer korrekt prognos för återstående livslängd medför stora besparingar och minskad miljöbelastning.

Projektet har på ett innovativt sätt utvecklat en förenklad programvara för uppdatering av finita elementmodeller av byggkonstruktioner och för detektering av skador med hjälp av vibrationsmätningar, vilket kan medföra stort mervärde och lägre miljöbelastning för samhället.