Årets innovation 2003

Årets innovation 2003 Våtrumsrenovering med prefabelement

Till Årets Innovation 2003 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Våtrumsrenovering med prefabelement. Projektledare var Harald Sundberg, Våtrumsinnovationer i Norden AB, Sköndal.

Av totalt 124 SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under år 2003 var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen. Priset delades ut vid en ceremoni i samband med SBUFs årsstämma den 10 maj 2004.

Motivering

”Projektet innebär ett nytt sätt att värdera kvalitet på beläggningsarbeten där man överger stickprov som inte återspeglar beläggningsarbetets kvalitet till förmån för moderna mer rättvisande mätmetoder. Metoden innebär mervärde för kund som får tydliga besked om kvaliteten hos hela den belagda ytan. Den nya metoden innebär också en effektivare process med incitament till utveckling av produktionsmetoder. Den eliminerar arbetsmiljörisker vid provtagning och i laboratorier. Projektet innefattar även en implementeringsinsats i vilken beställare och entreprenörer medverkar.”

Nominerade

På hedrande andraplats kom två andra projekt som vart och ett tar upp mycket viktiga utvecklingsområden för branschen:

Projekt Varuinformationsblad inom byggsektorn

”Projektet har resulterat i en databas med säkerhetsblad för kemiska produkter. Databasen är allmänt tillgänglig via Internet och underlättar därigenom byggarnas vardag. Projektet har även bidragit till

  • mervärde för kund i branschföretagens produkter och tjänster,
  • bättre arbetsmiljö för anställda i branschföretag,
  • en effektivare byggprocess samt
  • hållbar tillväxt inom byggsektorn.

Projektet har därutöver, genom ett stort genomslag i pressen, förmedlat en positiv, framstegsvänlig bild av byggsektorn hos omvärlden.”

Projekt Moderna mätmetoder för kvalitetsvärdering av beläggningsarbeten

”Projektet innebär ett nytt sätt att värdera kvalitet på beläggningsarbeten där man överger stickprov som inte återspeglar beläggningsarbetets kvalitet till förmån för moderna mer rättvisande mätmetoder. Metoden innebär mervärde för kund som får tydliga besked om kvaliteten hos hela den belagda ytan. Den nya metoden innebär också en effektivare process med incitament till utveckling av produktionsmetoder. Den eliminerar arbetsmiljörisker vid provtagning och i laboratorier. Projektet innefattar även en implementeringsinsats i vilken beställare och entreprenörer medverkar.”