Tema & trender Forskning & näringsliv

Forskning är en bra affär för samhället. Vi är rikare i dag än för hundra år sedan och en viktig bidragande orsak är forskningen som universitet, institut, stora och små företag bedriver.

SBUF stimulerar samverkan mellan företag, universitet och högskolor och andra branschaktörer, att ta sig an näringslivets och samhällsbyggandets utmaningar i utvecklings- och forskningsprojekt.

Explainer Forskning på lång sikt ger snabbare utveckling

En betydande del av SBUF:s budget avser stöd till forskning vid högskolor inom områden som är viktiga för entreprenörer och installatörer. Forskningens framsteg tar kliv i takt med företagen.

Sök finansiering Forskningsprojekt

Läs om förutsättningarna för SBUF-finanserat forskningsprojekt.

Bli industridoktorand

Vill du forskarstudera parallellt med att jobba i byggsektorn för att knyta kontakter med näringslivet, kommande arbetsgivare och kanske få ökad kunskap om samhällets och näringslivets utmaningar, då kan en anställning som industridoktorand något för dig.

Läs mer

Intervju Industri­dokto­randerna

Ta del av intervjuserien med industridoktorander Branko, William och Johannes.

Avhandlingar

Projekten som resulterar i licentiats- och doktorsavhandlingar ger förutom den digra avhandlingen med genomlysning av ämnet, en kortare "SBUF-rapport" med de viktigaste slutsatserna.