Välkommen till SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond SBUF om att forskningen då, den händer nu!

SBUF har finansierat utvecklings- och forskningsprojekt och spridit kunskap till byggbranschen i över 40 år. Hos SBUF söker du finansiering för din projektidé och lär dig av nya resultat. Resultaten och pågående projekt visar oss att forskningen då, händer nu.

Nya projektresultat

Sök bland alla projekt

SBUF 1983-2023: Forskningen då, händer nu!

Leta och läs

Här kan du leta bland alla projektresultaten. Sök på ämnen (se intill), projektnummer, företagsnamn eller projektledare.

Kom igång Sök finansiering

Vad ser du är viktigt för framtiden i byggbranschen? Kan hållbarhets-, och säkerhetsarbetet utvecklas? Digitaliseringen effektivisera mera? Attraktionen för kommande generation förstärkas?

Sök bidrag till forsknings- utvecklings- och kunskapsprojekt inom byggsektorn.

Sök finansering   Projektprocess & rapportering

Nya projektresultat

Nycklar till effektiv kravhantering i framtiden: digitala verktyg och AI

Publicerad

Det går att skapa en mer systematisk kravhantering i byggbranschen! Den kraft som digitaliseringen innebär möjliggör övergången till mer systematisk kravhantering och övergången till än mer uttalade funktionskrav gör det nödvändigt.

Effektivare metod I-balksbro förlänger livslängd

Publicerad

Projektet beskriver och använder en metod där kombinationen av att ändra det statiska systemet och lägga till mer material används för att öka bärförmågan med avseende på utmattning och/eller den statiska bärförmågan; det förlänger en bros livslängd.

Hållbar hantering av byggavfall av brandklassade produkter

Publicerad

Intresse för återbruk av byggavfall, eller så kallat byggavfall, är stort; men processer, platser och funktionsanalys saknas. Detta projekt är inriktat på brandklassade produkter.

SmartCem uppvisar robust piezoresistivt beteende

Publicerad

SmartCem-kompositer uppvisar ett robust piezoresistivt beteende, reagerar på mekaniska påfrestningar, indikerar strukturella spänningar och töjningar. Koncentrationen av SmartCem materialet framträder som en avgörande faktor som styr känsligheten.

Nyvunnen kunskap om klimatförbättrad betong

Publicerad

Den klimatförbättrade betongen med sina receptspecifika materialparametrar har utvärderats i detta pragmatiska projekt. Projektresultatet visar jämförelser från gjutningar i verkligt projekt. Bra fakta för framtiden.

Varför kunskap om vatten är nyckeln till klimatförbättrad betong

Publicerad

Denna studie utforskar påverkan av SCMs (supplementary cementitious materials) och relaterade tillsatser på hydratiseringsprocessen hos cementbaserade material, vilket påverkar deras mikrostruktur och transportegenskaper.

Om SBUF

Tema & Trender

Aktuellt & Press

Nyheter

Projekten som är nominerade till Årets innovation: cirkulära tjänster, klimatförbättrad betong och en ny mätmetod för fukt

Publicerad 23 feb. 2024

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, (SBUF) belönar fjolårets bästa projektresultat med titeln Årets innovation. Projekten som nomineras gör viktig skillnad för byggbranschens utveckling framåt. De nominerade är…

Bygg kompetens – så kan du använda dig av AI

Publicerad 15 feb. 2024

Hur ska vi samarbeta med våra nya artificiellt intelligenta kollegor? På Bygg kompetens 14 mars kl.11.30-12.15 får du exempel och tips. Det är avgiftsfritt att vara med.

Film: Bygg kompetens – omhändertänksamhet, säkerhet i utveckling

Publicerad 15 feb. 2024

Alla ska sträva efter att förebygga risker för olycksfall och ohälsa som kan uppstå i bygg- och bruksskedet. Bygg din kompetens och visa omhändertänksamhet.