Välkommen till SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond SBUF om att forskningen då, den händer nu!

SBUF har finansierat utvecklings- och forskningsprojekt och spridit kunskap till byggbranschen i över 40 år. Hos SBUF söker du finansiering för din projektidé och lär dig av nya resultat. Årets innovation är en utmärkelse som belönar några av de bästa projekten, på bilden ser du årets första- och andrapristagare. Resultaten och pågående projekt visar oss att forskningen då, händer nu.

Nya projektresultat

Sök bland alla projekt

Årets innovation

Leta och läs

Här kan du leta bland alla projektresultaten. Sök på ämnen (se intill), projektnummer, företagsnamn eller projektledare.

Kom igång Sök finansiering

Vad ser du är viktigt för framtiden i byggbranschen? Kan hållbarhets-, och säkerhetsarbetet utvecklas? Digitaliseringen effektivisera mera? Attraktionen för kommande generation förstärkas?

Sök bidrag till forsknings- utvecklings- och kunskapsprojekt inom byggsektorn.

Sök finansering   Projektprocess & rapportering

Nya projektresultat

Regelforum - bildandet, organiserandet och uppstart

Publicerad

Samhällsbyggandets Regelforum lägger grunden för en ny långsiktig rollfördelning, där sektorns aktörer tar ett aktivt ansvar för standardisering och utveckling av regler och branschöverenskommelser. Med ökat ansvar ges ett ökat inflytande över arbete

Utformning av utrymningsplatser

Publicerad

Det finns behov av enhetligt utformade utrymningsplatser med säkerställd tillgänglighet. Ett resultat av det här projektet är därför en rekommendation för utformningen att sprida i företagen och för de anställdas säkerhet.

Peppol Logistics viktigt steg till digital kedja

Publicerad

Projektet Peppol Logistics har lagt en viktig grund för fortsatt utveckling och digitalisering inom logistikområdet, vilket kommer att gynna både bygg- och transportindustrin samt bidra till en mer hållbar och effektiv hantering av transport

Nu kan vi räkna på fukt och uttorkning i modern betong

Publicerad

Nya och reviderade modeller för hydratation och kemisk bindning av vatten, sorption och transport av fukt i betong görs tillgängliga för tillämpning inom modellering av dessa fenomen i betong.

Vad innebär en klimatneutral stadsdel?

Publicerad

I rapporten föreslås en grundläggande balanseringsmodell för en hel stadsdel, som tar hänsyn till många olika typer av utsläpp över tid. För att lyckas balansera, d v s nå klimatneutralitet, måste utsläppen först minskas så mycket som möjligt.

Mätning av töjningar i ung hårdnande betong

Publicerad

Töjningsmätningar i hårdnande betong är svårt att utvärdera. Mätvärdena varierade men kurvorna följer en logik förenliga med bakomliggande teori. Uppmätta töjningar har inte visat på förekomst av sprickor vilket bekräftas av observationer i fält.

Om SBUF

Tema & Trender

Aktuellt & Press

Nyheter

Trendspaning: Byggbranschens framtida utmaningar – om branschens forskningsbehov

Publicerad 23 juli 2024

Här möter vi Hans Hedlund som ingår i SBUF:s expertteam inom forskning och höra vad Hans ser i framtiden. Han lyfter digitaliseringens stora potential, som ännu väntar på sin revolution.

Trendspaning – Kommunicera verklighet med AI-stöd

Publicerad 15 juli 2024

Här möter vi Terese Lilliehorn som arbetar som SBUF:s expertteam inom kommunikation och höra vad Terese ser i framtiden. Hon spanar om hur kommunikationen utvecklas tillsammans med tekniken. 

Trendspaning – Digitaliseringen kliver runt i stegvis utveckling

Publicerad 02 juli 2024

Här möter vi Olle Samuelson som ingår i SBUF:s expertteam inom digitalisering och höra vad Olle ser i framtiden. Han lyfter digitaliseringens stora potential, som ännu väntar på sin revolution.