Välkommen till SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond SBUF – forskningen då, händer nu!

I 40 år har SBUF finansierat utvecklings- och forskningsprojekt och spridit kunskap till byggbranschen. Hos SBUF söker du finansiering för din projektidé och lär dig av nya resultat. Vi firar och visar att forskningen då, händer nu.

Nya projektresultat

Sök bland alla projekt

SBUF 1983-2023: Forskningen då, händer nu!

Leta och läs

Här kan du leta bland alla projektresultaten. Sök på ämnen (se intill), projektnummer, företagsnamn eller projektledare.

Kom igång Sök finansiering

Vad ser du är viktigt för framtiden i byggbranschen? Kan hållbarhets-, och säkerhetsarbetet utvecklas? Digitaliseringen effektivisera mera? Attraktionen för kommande generation förstärkas?

Sök bidrag till forsknings- utvecklings- och kunskapsprojekt inom byggsektorn.

Sök finansering   Projektprocess & rapportering

Nya projektresultat

Sekundära ballastprodukter framtidens materialflöde

Publicerad

Det går att dimensionera och utföra vägkonstruktioner med slaggrus, krossad betong och asfaltgranulat. Dessa kan utgöra stora delar av framtidens cirkulära materialflöde.

Kan betong självläka?

Publicerad

Om att utveckla cementbaserade material med självläkande egenskaper. Projektet presenterar omfattande studier och experimentella försök i ämnet och sammanfattas i ett antal råd och rekommendationer vid användning av miljövänligt bindemedel i betong.

Exponering för kvartsdamm vid losshållning och asfaltfräsning

Publicerad

Asfaltfräsning kan anses vara ett väl definierat arbetsmoment och det fungerar att använda sig av referensmätningar för att bedöma och hantera risk avseende kvartsexponering.

Minska betongvolymer och CO2-utsläpp

Publicerad

Rapporten visar hur betongvolymerna och därmed tillhörande CO2-utsläpp för de vanligaste brotyperna kan minskas väsentligt (i storleksordningen -30%). Rapporten kan direkt användas för implementering i praktiken.

Viktiga vägval prövade

Publicerad

Hur tjock måste asfalten vara? Välbyggd provväg ger viktiga svar inför framtiden, för resurs- och materialanvändning.

Dynamiska egenskaper i byggnadssystem av trä och betong

Publicerad

Byggnadssystem i trä och betong möjliggör ett ökat användande av trä i moderna byggnader. Studien har utvärderat dynamiska egenskaper i två byggnader med ett tydligt fokus på att ge konstruktörer vägledning vid projektering.

Om SBUF

Tema & Trender

Aktuellt & Press

Nyheter

Påverka Tillämpningsanvisningar BIM

Publicerad 27 sep. 2023

Var med och påverka hur samhällsbyggnadssektorn ska utbyta och lagra digital information genom hela livscykeln. Nu går den första delleveransen i projektet Tillämpningsanvisningar BIM ut på remiss till branschen.

Bygg kompetens – bygg för hållbara ekosystem

Publicerad 25 sep. 2023

Biologisk mångfald innebär att naturen är rik på variation – att vi har flera olika ekosystem och naturtyper som utgör livsmiljöer för människor, växter och djur. När vi bygger lånar vi naturliga miljöer och använder dem i människornas syften. Hur gör vi då för att bevara och berika naturen samtidigt som vi bygger nytt, bygger om och låter materialen cirkulera? Bygg din kompetens om biologisk mångfald!

Kunskapskvart: Hur bidrar byggforskningen till klimatmålen?

Publicerad 18 sep. 2023

Hur bidrar branschens projektresultat inom forskning och innovation till klimatarbetet? Och vilka områden är utvecklingsaktuella? Välkommen på en digital kunskapskvart där Per Löfgren, hållbarhetsexpert SBUF, ger sin analys av projektresultaten och en lägesbeskrivning.