Välkommen till SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond SBUF – forskningen då, händer nu!

I 40 år har SBUF finansierat utvecklings- och forskningsprojekt och spridit kunskap till byggbranschen. Hos SBUF söker du finansiering för din projektidé och lär dig av nya resultat. Vi firar och visar att forskningen då, händer nu.

Nya projektresultat

Sök bland alla projekt

SBUF 1983-2023: Forskningen då, händer nu!

Leta och läs

Här kan du leta bland alla projektresultaten. Sök på ämnen (se intill), projektnummer, företagsnamn eller projektledare.

Kom igång Sök finansiering

Vad ser du är viktigt för framtiden i byggbranschen? Kan hållbarhets-, och säkerhetsarbetet utvecklas? Digitaliseringen effektivisera mera? Attraktionen för kommande generation förstärkas?

Sök bidrag till forsknings- utvecklings- och kunskapsprojekt inom byggsektorn.

Sök finansering   Projektprocess & rapportering

Nya projektresultat

Hur hanteras invasiva växter i anläggningsentreprenader

Publicerad

Hur har invasiva växter hanterats i anläggningsentreprenader

Landbroar i stål för järnväg

Publicerad

Det finns stora framtida behov för att bygga ny järnväg i Sverige. Byggnation av ny järnväg med landbroar i stål kan därvid vara en kostnadseffektiv, industrialiserat och klimatsmart lösning med det nya gröna stålet.

Prognosstyrd dynamisk vinterväghållning

Publicerad

”Prognosstyrd dynamisk vinterväghållning” ett projekt i 5 faser. Projektet syftar till att utveckla och integrera befintlig teknik och forskning för att skapa nya tekniska lösningar för god säker vinterväghållning.

Renovera rätt och lönsamt

Publicerad

Att renovera behöver bli mer attraktivt i alla led i samverkan beställare och kunder. Byggbranschen söker ökad samverkan mellan installations- och byggföretag, och tror att utveckling av ”one-stop-shop”-modeller kan bidra.

Effektivisera och se helheten med digitala helplansritningar

Publicerad

BEAst Helplansritning är en ny anvisning för att standardisera hantering av digitala helplansritningar i skala 1:50. Anvisningen möjliggör ett effektivare arbetssätt och ger bättre överblick i både små och stora projekt.

Kravställ klimat i upphandlingen

Publicerad

Inkludera klimatpåverkan i upphandlingen och premiera ytterligare sänkning under arbetets gång.

Om SBUF

Tema & Trender

Aktuellt & Press

Nyheter

Strategiskt vägval behöver drift och underhåll – och tvärtom!

Publicerad 08 dec. 2023

Långsiktighet, vägar för samverkan och återkommande forum för kunskapsutbyte. Det är några ord från SBUF:s ämneskonferens om drift och underhåll. Nu kan du ta del av de ämnen och tankar som lyftes.

Fler ansökningstider för projekt 2024

Publicerad 30 nov. 2023

Har du en spännande projektidé och vill söka medel från SBUF? Du kan skicka in din ansökan till oss när du vill. För att vara med vid nästa bedömningstillfälle är det däremot bra att hålla koll på inlämningstiderna.

Bygg kompetens – system för omställning

Publicerad 23 nov. 2023

För att nå hållbarhetsmålen måste vi jobba tillsammans och kraftsamla. Var med digitalt den 14 december, och bygg din kompetens om hur vi ser till att systemen ställs om!