Välkommen till SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond Nya projekt, nya resultat och ny webbplats 2023

Här söker du finansiering för din projektidé, ser nya projektområden och resultat och hittar mina sidor i menyn. DU ÄR VARMT VÄLKOMMEN

Nya projektresultat

Sök bland alla projekt

Leta och läs

Här kan du leta bland alla projektresultaten. Sök på ämnen (se intill), projektnummer, företagsnamn eller projektledare.

Kom igång Sök finansiering

Vad ser du är viktigt för framtiden i byggbranschen? Kan hållbarhets-, och säkerhetsarbetet utvecklas? Digitaliseringen effektivisera mera? Attraktionen för kommande generation förstärkas?

Sök bidrag till forsknings- utvecklings- och kunskapsprojekt inom byggsektorn.

Sök finansering   Projektprocess & rapportering

Nya projektresultat

Åtgärdsplan för klimatet från färdplanen

Publicerad

En förädling och form av "state-of-the-art" av Färdplan för Bygg- och anläggningssektorn. Rapporten ger en överblick över vilka initiativ som behövs krävs framåt för att byggsektorn ska nå reducerad klimatpåverkan.

Om brandsläckning och eventuella fuktskador

Publicerad

Brandsläckningsutrustning kan utlösas på grund av misstag eller fel i utrustning och kan potentiellt orsaka stora skador. En undersökning i denna förstudie visar att sannolikheten är låg att det inträffar både under produktion och under drifttiden.

RBK + GBR = sant

Publicerad

Ny överenskommen mätmetod för fuktmätning av betong i byggprojekt! RBK-systemet har kompletterats och innefattar även en vidareutvecklad mätmetodik för RF-bestämning i golvavjämning.

GEO-FTX Riktlinjer minskar byggnadens effektbehov

Publicerad

GEO-FTX kan både minska värmeeffektbehovet och ge en behaglig rumstemperatur under varma dagarna. Förutsättningen för att uppnå detta är korrekt dimensionering och för systemet.

Hållbar dagvattenhantering

Publicerad

Regelbundet byte av det översta filterlagret kan säkerställa en långvarigt god filterfunktion, förhindra ansamling av föroreningar och igensättning. Drift och underhållsfrågor bör beaktas redan vid planeringsskedet av dagvattenanläggningar.

Även solen har... olika analyser

Publicerad

Projektet konstaterar att skillnaderna i resultat av solljusanalyser är beror på vilken metod och acceptanskriterium man väljer.

Om SBUF

Tema & Trender

Aktuellt & Press

Nyheter

Lär känna de nominerade till Årets innovation

Publicerad 27 mars 2023

Nu kan du se de nominerade till Årets innovation presentera sina projekt. Vi utser det vinnande projektet den 26 april 2023.

Forskningen då – händer nu: Framtidsteknik

Publicerad 23 mars 2023

SBUF fyller 40 år 2023. Vi firar genom att visa hur forskningen då ger resultat nu, och in i framtiden. I filmen lyfter vi resultat om robotisering, armering och teknik, från 1983 fram till idag.

Film: Bygg kompetens – krislägen, regler och kommunikation

Publicerad 23 mars 2023

Kommunikation, regler på plats och korrekt ansvarsfördelning. Är det så vi undviker kriser, eller i alla fall hanterar dem på rätt sätt?