Välkommen till SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond Nya projekt, nya resultat och ny webbplats 2023

Här söker du finansiering för din projektidé, ser nya projektområden och resultat och hittar mina sidor i menyn. DU ÄR VARMT VÄLKOMMEN

Nya projektresultat

Sök bland alla projekt

Leta och läs

Här kan du leta bland alla projektresultaten. Sök på ämnen (se intill), projektnummer, företagsnamn eller projektledare.

Kom igång Sök finansiering

Vad ser du är viktigt för framtiden i byggbranschen? Kan hållbarhets-, och säkerhetsarbetet utvecklas? Digitaliseringen effektivisera mera? Attraktionen för kommande generation förstärkas?

Sök bidrag till forsknings- utvecklings- och kunskapsprojekt inom byggsektorn.

Sök finansering   Projektprocess & rapportering

Nya projektresultat

Hållbar dagvattenrening med flytande våtmark-Etapp2, Doktorsprojekt

Publicerad

Projektet konstaterar potential i att rena förorenat vatten från tungmetaller och klorid med flytande våtmarker. Den miljövänliga och stabila våtmarksprototypen är ett mycket bra alternativ och kan sjösättas i dagvattendammar.

Kombinationer av bindemedel bidrar effektivt till sänkta radongashalter

Publicerad

Husbyggnadsbetong, där krav ställs på radonavgång från byggnaden kan effektivt förbättras med hjälp av olika kombinationer av bindemedel i betong. Resultaten har påvisat att olika kombinationer kan sänka radongasavgången i betong mellan 15-35 %.

Stor nytta med samverkan för digitalisering i infrastrukturprojekt

Publicerad

Stora värden uppstår när olika aktörer bidrar med sin specialiserade kunskap, i innovationsprocesser för digitala informationsflöden. Men vilka förutsättningar krävs och vem gynnas inom det enskilda projektet och av långsiktig affärsnytta?

Heltäckande väderskydd för bättre byggklimat och arbetsmiljö

Publicerad

Väsentligt sänkt risk för mikrobiell påväxt med heltäckande väderskydd.

Hållbar demontering av spännbetongbro

Publicerad

Hur demonterar man bäst en stor bro? Projektresultatet ger en bruksanvisning som visar att bättre metoder bidrar till ökad livslängd, ett mer hållbart samhälle och en mer cirkulär ekonomi.

STAR – materialparametrar för klimatförbättrad betong

Publicerad

AMA Anläggning 23 EBE.11 har anpassat kraven för klimatförbättrad betong avseende begränsning av risken för temperaturrelaterad sprickbildning. Rapporten ger branschen de materialdata som behövs för att möta framtiden.

Om SBUF

Tema & Trender

Aktuellt & Press

Nyheter

Bygg kompetens – Agenda (snart) 2030

Publicerad 31 maj 2023

Vi har 7 år kvar till 2030, och hur ligger vi till? Nu kan du se när Bygg kompetens tar tempen på lösningarna!

Film: Vi presenterar rapport om digitalisering för bygg och installation

Publicerad 26 maj 2023

Har du koll på vilka de pågående projekten och trenderna inom digitalisering är? SBUF samlar den senaste utveckling i en årlig digitaliserings-rapport. Se filmen där Olle Samuelson presenterar resultaten.

Ta del av årets rapport om digitalisering för bygg och installation

Publicerad 26 maj 2023

Nu kan du ta del av en färsk rapport om hur vi arbetar med digitalisering i bygg- och installation.