Välkommen till SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond SBUF om att forskningen då, den händer nu!

SBUF har finansierat utvecklings- och forskningsprojekt och spridit kunskap till byggbranschen i över 40 år. Hos SBUF söker du finansiering för din projektidé och lär dig av nya resultat. Årets innovation är en utmärkelse som belönar några av de bästa projekten, på bilden ser du årets första- och andrapristagare. Resultaten och pågående projekt visar oss att forskningen då, händer nu.

Nya projektresultat

Sök bland alla projekt

Årets innovation

Leta och läs

Här kan du leta bland alla projektresultaten. Sök på ämnen (se intill), projektnummer, företagsnamn eller projektledare.

Kom igång Sök finansiering

Vad ser du är viktigt för framtiden i byggbranschen? Kan hållbarhets-, och säkerhetsarbetet utvecklas? Digitaliseringen effektivisera mera? Attraktionen för kommande generation förstärkas?

Sök bidrag till forsknings- utvecklings- och kunskapsprojekt inom byggsektorn.

Sök finansering   Projektprocess & rapportering

Nya projektresultat

Vad innebär en klimatneutral stadsdel?

Publicerad

I rapporten föreslås en grundläggande balanseringsmodell för en hel stadsdel, som tar hänsyn till många olika typer av utsläpp över tid. För att lyckas balansera, d v s nå klimatneutralitet, måste utsläppen först minskas så mycket som möjligt.

Mätning av töjningar i ung hårdnande betong

Publicerad

Töjningsmätningar i hårdnande betong är svårt att utvärdera. Mätvärdena varierade men kurvorna följer en logik förenliga med bakomliggande teori. Uppmätta töjningar har inte visat på förekomst av sprickor vilket bekräftas av observationer i fält.

Hur ska stenmaterials ljushet bestämmas?

Publicerad

Ljushet och vithet är inte samma sak. Det är viktigt att rätta och rimliga krav ställs på ballast och bergmaterial.

Innovativt och hållbart brandskydd i möjligheternas byggregler

Publicerad

I och med möjligheternas byggregler dras tidigare allmänna råd om hur analytisk dimensionering av brandskydd ska utföras tillbaka. Detta innebär en utmaning, och en möjlighet, för branschen att själva lägga grund för framtidens innovativa lösningar.

Funktionsegenskaper för cirkulära material

Publicerad

Sverige behöver öka mängden cirkulära material i anläggningsbranschen. Kan upphandling av obundna material med hänsyn till funktionsegenskaper i stället för specifika beskrivande materialkrav vara en väg mot målet?

Branschgemensam potential för elektrifierade masstransporter

Publicerad

Projektet har identifierat 14 strategiska geografiska områden som är särskilt lämpliga att elektrifiera i Stockholms län. Områdena bedöms ha potential att möjliggöra för elektrifierade transporter av 70% av länets jord- och bergmassor till 2030.

Om SBUF

Tema & Trender

Aktuellt & Press

Nyheter

Sök medel genom SKYLINE New York

Publicerad 23 apr. 2024

Energimyndigheten håller utlysning om affärs- och exportmöjligheter inom hållbara byggnader i New York. Små och medelstora företag kan söka fram till den 15 maj 2024.

Cirkulära tjänster tilldelas Årets innovation

Publicerad 19 apr. 2024

Nu har vi utsett vinnarna av Årets innovation! Johanna Andersson tilldelas priset för ett projekt som guidar arbetet med cirkulära tjänster i installationsbranschen. 

Bygg kompetens – för en cirkulär sektor

Publicerad 11 apr. 2024

På Bygg kompetens 23 maj kl. 11.30-12.15 visar vi konkreta exempel där det cirkulära tänkandet inkluderas i hanteringen av material och affärsmodeller.