Organisation & stadgar

SBUF:s styrelse och utskott består av företrädare för medlemsorganisationerna. Styrelsen utses av medlemsorganisationerna, och utskotten tillsätts av styrelsen på förslag från respektive medlemsorganisation. Styrelsen består av fyra personer och ett utskott kan bestå av 3 - 7 personer. Kansliet svarar för driften av verksamheten.

Styrelsen

I SBUF:s styrelse sitter representanter från medlemsorganisationerna.

 

Utskotten

SBUF:s forskningsutskott och branschutskott bereder ansökningar och slutrapporter efter varje ansökningsperiods slutdatum.

Vd & Kansli

Vd med kansli sköter den löpande driften av verksamheten.

Stadgar

för föreningen Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF