Kontakt

Ni är alltid varmt välkomna att kontakta oss på kansliet för frågor inför ansökan eller under projektets gång!

Fakturor

Fakturor ska skickas via e-post skickas till:

INX1051-002@pdf.scancloud.se 

Fakturadressen är:

SBUF
INX1051-002
831 90 Östersund

Kansli

E-post info@sbuf.se

Växel 08 - 783 81 00

vd Anneli Kouthoofd

Forskningshandläggare Hans Hedlund

Kommunikatör Terese Lilliehorn

Besöksadress

Näringslivets Hus 
Storgatan 19
Stockholm

Postadress

SBUF
Box 5501
114 85 STOCKHOLM

Organisationsnummer

802010-7051