Årets innovation 2018

Årets innovation 2018 Prognosstyrd dynamisk vägdrift

Projektet visar att modern teknik och digitalisering kan effektivisera även traditionella verksamheter som vinterväghållning.

Projektledare för projektet har varit Andreas Bäckström från Svevia AB. Prisutdelningen skede vid en högtidlig tillställning den 9 maj 2019 på Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm.

Slutrapport Prognosstyrd dynamisk vägdrift

Projekt 13484

Ny teknik och digitalisering effektiviserar vinterväghållningen

Ett utvecklingsprojekt som effektiviserar vinterväghållningen vann SBUF-utmärkelsen Årets Innovation 2018. Förutom stora fördelar för vägtrafikanterna leder tekniken även till hållbar tillväxt och bättre arbetsmiljö.

Projektet som vann Årets Innovation 2018 har kombinerat väderprognoser med realtidsdata från fordon och väginformationssystem till ett beslutsstödsystem för driftledningspersonal och maskinförare. Genom optimering av både rutter och åtgärder för halkbekämpning minskar totalkostnaden och miljöbelastningen samtidigt som arbetsmiljön förbättras och trafiksäkerheten höjs.

Nominerade

Övriga två nominerade projekt var:

Slutrapport Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL)

Projekt 13143

Slutrapport Vägledning i att hållbarhetsrapportera för små- och medelstora företag inom bygg- och anläggningsbranschen

Projekt 13425