Trendspaningar 2024

I vår omvärld Trendspaningar 2024

För att stärka vissa övergripande och högaktuella ämnesområden har SBUF knutit några experter till nytta för utskott, kansli och styrelse som bidrar med sin kunskap och skuggar omvärldens utveckling. Här kan du ta del av de trendspaningar som de presenterat sommaren 2024.

Trendspaning Utmanande möjligheter inom hållbarhetsområdet

Hållbarhet inom byggbranschen är en komplex fråga som kräver samarbete, innovation och långsiktigt tänkande. Genom att integrera hållbarhetsprinciper i alla aspekter av byggprocessen kan vi skapa en mer hållbar framtid för oss själva och kommande generationer. Per Löfgren, hållbarhetsexpert på SBUF, presenterar en trendspaning i sex delar.

Trendspaning Digitaliseringen kliver runt i stegvis utveckling

Digitaliseringens potential att effektivisera och utveckla byggbranschen har länge setts som stor och delvis outnyttjad. Många har trott på stora omvälvande utvecklingssteg som ska utmana de rådande arbetssätten och även skapa nya affärsmodeller. Men de senaste två decennierna har vi snarare sett inkrementella, stegvisa förändringar där digitaliseringen idag finns i de flesta av våra processer och i vår informationshantering. Det har påverkat effektiviteten och hur vi arbetar i olika grad men i stort är det samma processer, aktörer och roller. Vi slipar till, vi justerar och vi förbättrar, men det har inte skett någon revolution. Olle Samuelson, digitaliseringsexpert på SBUF, presenterar sin trendspaning.

Trendspaning Kommunicera verklighet med AI-stöd

Diskussionerna om AI har pågått intensivt under de senaste månaderna och oavsett vad vi tycker så påverkar den nya tekniken vårt sätt att kommunicera. AI ger oss också nya möjligheter till kunskapsutbyte på fler språk. I kommunikationen vill vi också visa på värdet med det byggda, gärna genom verkliga människor som rör sig i sin arbetsmiljö. Terese Lilliehorn, kommunikatör på SBUF, spanar om trender.

Trendspaning Byggbranschens framtida utmaningar – om branschens forskningsbehov

Forskning är en undersökande form av utveckling där hypoteser antas eller förkastas genom att verifiera om antaganden och samband stämmer överens eller inte. Därmed är forskning ett noggrant, men tidskrävande, arbetssätt att förflytta kunskapsfronten framåt. Hans Hedlund är forskningshandläggare på SBUF. Här spanar han om de trender som han ser sommaren 2024.