Årets innovation 2013

Årets innovation 2013 Injektering – styrning och kontroll

Till Årets Innovation 2013 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Injektering – styrning och kontroll. Bland de omkring hundra SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under året var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen.

Priset delades ut vid en högtidlig tillställning den 8 april på Ingenjörsvetenskapsakademin som samlat byggbranschens främsta företrädare inom forskning och utveckling.

Projektledare för projektet var Ulf Håkansson, Skanska. 

Motivering

”Injektering används vid undermarksbyggande för att minska inläckaget av vatten till tunnlar och bergrum och för att begränsa sänkningen av grundvattennivåerna runt anläggningen. Projektet har bidragit till att man nu kan styra injekteringen i realtid, baserat på mätningar av tryck och flöde. Resultatet har uppnåtts genom innovativ, tvärvetenskaplig samverkan och teknikutveckling. Den nya injekteringsmetoden innebär stora kostnadsbesparingar och förbättrad arbetsmiljö. Injektering som tidigare utfördes baserat på tumregler, empiri och hantverkserfarenhet övergår alltmer till att vara en ingenjörsvetenskap.”

Slutrapport Injektering - styrning och kontroll

Projekt 12258

Nominerade

Övriga två nominerade utvecklingsprojekt var:

Auktorisation IF-isolerföretagen 

med projektledaren Anneli Kouthoofd, IF Isoleringsfirmornas förening.

Motivering

”Högre energipriser, hårdare miljökrav och byggsektorns vilja att bidra till hållbar utveckling gör det nödvändigt att hushålla med energi. Tekniska installationer säkerställer byggnadens funktioner och distribuerar värme och kyla. Med bra isolering av de tekniska installationerna kan energibehovet minska, vilket innebär både lägre kostnader och ett bidrag till hållbar samhällsutveckling. Projektet har utvecklat ett auktorisationsprogram för isolerföretagen som höjer kompetensnivån hos branschföretagen och visar på gott ledarskap”.

Se slutrapporten 

En modern besiktningsprocess med erfarenhetsåterföring 

med projektledaren Alexander Selling, Selling IT Solutions Scandinavia AB.

Motivering

”En effektiv besiktningsprocess är mycket viktig för parterna i en entreprenad. Projektet har utvecklat ett IT-system som omfattar alla moment som hanteras inom en besiktningsprocess. Projektet är väl förankrat i byggföretagens vardag och ger stort kundvärde. Besiktningsprocessen kan nu ske helt digitalt med stora tids- och kvalitetsvinster. Systemet ger också möjlighet till systematisk uppföljning och erfarenhetsåterföring.”

Se slutrapporten