Årets Innovation 2004

Till Årets Innovation 2004 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Funktionsstyrning av beläggning . Av totalt 120 SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under år 2004 var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen.

Årets innovation Funktionsstyrning av beläggning

Priset delades ut i samband med byggbranschens stora galakväll Årets Byggen på Cirkus i Stockholm den 14 mars 2005.

Projektledare för projektet var: Bo Sävinger, NCC Roads och Peter Ekdahl, Ramböll RST.

Motivering

”Projektets resultat, mätmetodiken π – PAVER, gör att beläggningsentreprenören kan planera utförandet och styra utrustningen så att den av beställaren efterfrågade jämnheten i tvärled och längsled säkrare kan uppnås. Det innebär mervärde för kund i form av bättre kvalitet och för trafikanterna en jämnare väg. Projektet bidrar till en effektivisering av byggprocessen, till stärkta förutsättningar för teknikutveckling och till en långsiktigt hållbar utveckling genom bättre hushållning med beläggningsmassa. Utöver utvecklingsinsatser innefattar projektet även en handfast implementering i produktionen.”

 

Nominerade

Övriga två nominerade utvecklingsprojekt var:

Branschgemensam lösning för lastbärare på byggarbetsplatser 

med projektledaren Nils G Storhagen, Returlogistik AB.

Motivering

”Projektet utgör det sista steget i ett flerårigt utvecklingsarbete med bred branschförankring och det första steget in i praktisk tillämpning av ett returpallsystem som, genom den omfattande användningen av lastbärare inom byggsektorn, är ett mycket viktigt bidrag till utvecklingen av en effektivare byggprocess och en fortsatt hållbar tillväxt.”

Teknikhandbok för VVS 

med projektledaren Rolf Kling, VVS-Installatörerna

Motivering

”Handboken tillhandahåller information och praktiska hjälpmedel i samlad och lättillgänglig form för vvs-installatörers behov. Den är därmed ett viktigt bidrag för kompetensutveckling hos en grupp i byggbranschen där vidareutbildning har svag tradition. På kort tid har handboken fått en spridning som motsvarar varannan yrkesverksam vvs-montör.”

Bo Sävinger tar emot priset Årets Innovation 2004 vid byggbranschens stora galakväll, Årets Byggen. Foto: Cecilia Larsson

I vårt nyhetsbrev får du nyheter kring de senaste forsknings- och utvecklingsresultaten och information om hur du söker bidrag till projekt.