Tema & trender Omvärldsrapporter

Läs rapporter från den nationella och internationella byggforsknings- och utvecklingsarenan.

Explainer Omvärldsbevakning

Kunskapsinhämtning är en viktig grund för forskning och utveckling. Du hittar en samling förstudier och också rapporter från kunskapsinhämtningsprojekt framtagna genom SBUF-finansiering i vår skattkista (sök). SBUF gör också en årlig digitaliseringsrapport, en kartläggning över initiativen inom digitalisering så att vi har en kompass mot framtida behov. 

Sök finansiering Bidrag till kunskapsinhämtning

SBUF kan bevilja bidrag till projekt för kunskapsinhämtning och omvärldsbevakning. Bidragsmöjligheten är avsedd för deltagande i konferenser, studiebesök hos byggföretag och byggprojekt, myndigheter med mera.

Kartläggning 3, komplettering 2022

Digitaliseringssatsningar i den svenska bygg- och installationsbranschen (2023)
Olle Samuelson

Kartläggning 2 - komplettering 2021

Digitaliseringssatsningar i den svenska bygg- och installationsbranschen (2022)
Olle Samuelson

Kartläggning 1 2020-2021

Digitaliseringssatsningar i den svenska bygg- och installationsbranschen (2021)
Olle Samuelson

Internationellt

Rapporter från den internationella byggforsknings- och utvecklingsarenan.

Rapport PIARC XXVIth World Road Congress

World Road Association (PIARC) grundades 1909 som en ideell organisation. Visionen är att vara världsledande inom kunskapsutbyte om vägar, vägtransportpolitik och hållbar transport. (2019)

Rapport ICCC Prag september 2019, Nilla Olsson

De senaste fyra årens utveckling inom cement och betong. Krav på minskad klimatpåverkan är den starkast drivande faktorn. (2019)

Rapport Hållbara leverantörs­kedjor i anläggnings­­projekt

Branschers arbete med hållbara leverantörskedjor och förslag på lämpliga ambitionsnivåer för anläggningsbranschen. Omvärldsanalysen bidrar med övergripande prioriteringar, avgränsning och metodik till den skriftliga vägledning som är projektets slutresultat.