SBUF-finansierade Projektresultat

I SBUF:s arkiv kan du söka bland alla projektresultat och hitta rapporterna och de kortare sammanfattningarna inom det ämnesområde du är intresserad av. 

Bygg och sprid vidare!  

Byggbranschens utmaningar i fokus

Projekten adresserar hållbarhet i aspekter som gynnar samhällsbyggandet, produktiviteten och företagens vardag. Vissa områden är i ett särskilt viktigt skede för branschutvecklingen och SBUF:s mål att bidra till.

Om branschens utmanande områden

Fokus Digitalisering

Fokus Hållbarhet

red helmet

Fokus Säkerhet & arbetsmiljö

workers overviewing progress

Fokus Management

Sök bland alla projekt

Sök på ämnen, projektnummer, företagsnamn eller projektledare.

Nya projektresultat

Regelforum - bildandet, organiserandet och uppstart

Publicerad

Samhällsbyggandets Regelforum lägger grunden för en ny långsiktig rollfördelning, där sektorns aktörer tar ett aktivt ansvar för standardisering och utveckling av regler och branschöverenskommelser. Med ökat ansvar ges ett ökat inflytande över arbete

Utformning av utrymningsplatser

Publicerad

Det finns behov av enhetligt utformade utrymningsplatser med säkerställd tillgänglighet. Ett resultat av det här projektet är därför en rekommendation för utformningen att sprida i företagen och för de anställdas säkerhet.

Peppol Logistics viktigt steg till digital kedja

Publicerad

Projektet Peppol Logistics har lagt en viktig grund för fortsatt utveckling och digitalisering inom logistikområdet, vilket kommer att gynna både bygg- och transportindustrin samt bidra till en mer hållbar och effektiv hantering av transport

Årets innovation

Projektresultat som särskilt uppmärksammats.

Avslutade projekt

Sök bland alla projekt som finansierats av SBUF.

Avhandlingar

Projekt som resulterat i licentiats- och doktorsavhandlingar.

Aktuellt & Press Håll dig uppdaterad

Följ våra kanaler och nyhetsbrev för att löpande ta del av nya projektresultat.

Sök finansering

Sök bidrag till forsknings- utvecklings- och kunskapsprojekt inom byggsektorn. Vi ger dig vägledning, listar kriterier för ansökan och viktiga punkter att tänka på vid igångsättning och under arbetsprocessen.

Kommande resultat Pågående projekt

Se vilka ansökningar som nyligen beviljats och pågående projekt.