SBUF-finansierade Projektresultat

I SBUF:s arkiv kan du söka bland alla projektresultat och hitta rapporterna och de kortare sammanfattningarna inom det ämnesområde du är intresserad av. 

Bygg och sprid vidare!  

Byggbranschens utmaningar i fokus

Projekten adresserar hållbarhet i aspekter som gynnar samhällsbyggandet, produktiviteten och företagens vardag. Vissa områden är i ett särskilt viktigt skede för branschutvecklingen och SBUF:s mål att bidra till.

Om branschens utmanande områden

Fokus Digitalisering

Fokus Hållbarhet

red helmet

Fokus Säkerhet & arbetsmiljö

workers overviewing progress

Fokus Management

Sök bland alla projekt

Sök på ämnen, projektnummer, företagsnamn eller projektledare.

Nya projektresultat

Lasta och lossa säkert!

Publicerad

Standardiserade arbetssätt och platser för lossning kan minska olyckstillbud och dödsfall.

Klimatpositiva bygg och anläggningsprojekt: ”Mini” Målgränsvärden

Publicerad

SBUF-projektets resultat ger en trygghet för en byggherre/fastighetsägare hur de stegvis kan anta en klimatbudget för ett byggnadsverk (byggnads eller anläggningsprojekt) och för företaget för sin portfölj av fastigheter (både nyproduktion och ROT).

EPD-verktyg för bergmaterial med gott resultat

Publicerad

Bergmaterialindustrin måste harmonisera med EU:s sätt att rapportera miljöprestanda och producera EPD:er, Environmental Product Declarations. Nytt verktyg ger möjlighet.

Årets innovation

Projektresultat som särskilt uppmärksammats.

Avslutade projekt

Sök bland alla projekt som finansierats av SBUF.

Avhandlingar

Projekt som resulterat i licentiats- och doktorsavhandlingar.

Aktuellt & Press Håll dig uppdaterad

Följ våra kanaler och nyhetsbrev för att löpande ta del av nya projektresultat.

Sök finansering

Sök bidrag till forsknings- utvecklings- och kunskapsprojekt inom byggsektorn. Vi ger dig vägledning, listar kriterier för ansökan och viktiga punkter att tänka på vid igångsättning och under arbetsprocessen.

Kommande resultat Pågående projekt

Se vilka ansökningar som nyligen beviljats och pågående projekt.