SBUF-finansierade Projektresultat

I SBUF:s arkiv kan du söka bland alla projektresultat och hitta rapporterna och de kortare sammanfattningarna inom det ämnesområde du är intresserad av. 

Bygg och sprid vidare!  

Byggbranschens utmaningar i fokus

Projekten adresserar hållbarhet i aspekter som gynnar samhällsbyggandet, produktiviteten och företagens vardag. Vissa områden är i ett särskilt viktigt skede för branschutvecklingen och SBUF:s mål att bidra till.

Om branschens utmanande områden

Fokus Digitalisering

Fokus Hållbarhet

red helmet

Fokus Säkerhet & arbetsmiljö

workers overviewing progress

Fokus Management

Sök bland alla projekt

Sök på ämnen, projektnummer, företagsnamn eller projektledare.

Nya projektresultat

Innovativt och hållbart brandskydd i möjligheternas byggregler

Publicerad

I och med möjligheternas byggregler dras tidigare allmänna råd om hur analytisk dimensionering av brandskydd ska utföras tillbaka. Detta innebär en utmaning, och en möjlighet, för branschen att själva lägga grund för framtidens innovativa lösningar.

Funktionsegenskaper för cirkulära material

Publicerad

Sverige behöver öka mängden cirkulära material i anläggningsbranschen. Kan upphandling av obundna material med hänsyn till funktionsegenskaper i stället för specifika beskrivande materialkrav vara en väg mot målet?

Branschgemensam potential för elektrifierade masstransporter

Publicerad

Projektet har identifierat 14 strategiska geografiska områden som är särskilt lämpliga att elektrifiera i Stockholms län. Områdena bedöms ha potential att möjliggöra för elektrifierade transporter av 70% av länets jord- och bergmassor till 2030.

Årets innovation

Projektresultat som särskilt uppmärksammats.

Avslutade projekt

Sök bland alla projekt som finansierats av SBUF.

Avhandlingar

Projekt som resulterat i licentiats- och doktorsavhandlingar.

Aktuellt & Press Håll dig uppdaterad

Följ våra kanaler och nyhetsbrev för att löpande ta del av nya projektresultat.

Sök finansering

Sök bidrag till forsknings- utvecklings- och kunskapsprojekt inom byggsektorn. Vi ger dig vägledning, listar kriterier för ansökan och viktiga punkter att tänka på vid igångsättning och under arbetsprocessen.

Kommande resultat Pågående projekt

Se vilka ansökningar som nyligen beviljats och pågående projekt.