SBUF-finansierade Projektresultat

I SBUF:s arkiv kan du söka bland alla projektresultat och hitta rapporterna och de kortare sammanfattningarna inom det ämnesområde du är intresserad av. 

Bygg och sprid vidare!  

Byggbranschens utmaningar i fokus

Projekten adresserar hållbarhet i aspekter som gynnar samhällsbyggandet, produktiviteten och företagens vardag. Vissa områden är i ett särskilt viktigt skede för branschutvecklingen och SBUF:s mål att bidra till.

Om branschens utmanande områden

Fokus Digitalisering

Fokus Hållbarhet

red helmet

Fokus Säkerhet & arbetsmiljö

workers overviewing progress

Fokus Management

Sök bland alla projekt

Sök på ämnen, projektnummer, företagsnamn eller projektledare.

Nya projektresultat

Sekundära ballastprodukter framtidens materialflöde

Publicerad

Det går att dimensionera och utföra vägkonstruktioner med slaggrus, krossad betong och asfaltgranulat. Dessa kan utgöra stora delar av framtidens cirkulära materialflöde.

Kan betong självläka?

Publicerad

Om att utveckla cementbaserade material med självläkande egenskaper. Projektet presenterar omfattande studier och experimentella försök i ämnet och sammanfattas i ett antal råd och rekommendationer vid användning av miljövänligt bindemedel i betong.

Exponering för kvartsdamm vid losshållning och asfaltfräsning

Publicerad

Asfaltfräsning kan anses vara ett väl definierat arbetsmoment och det fungerar att använda sig av referensmätningar för att bedöma och hantera risk avseende kvartsexponering.

Årets innovation

Projektresultat som särskilt uppmärksammats.

Avslutade projekt

Sök bland alla projekt som finansierats av SBUF.

Avhandlingar

Projekt som resulterat i licentiats- och doktorsavhandlingar.

Aktuellt & Press Håll dig uppdaterad

Följ våra kanaler och nyhetsbrev för att löpande ta del av nya projektresultat.

Sök finansering

Sök bidrag till forsknings- utvecklings- och kunskapsprojekt inom byggsektorn. Vi ger dig vägledning, listar kriterier för ansökan och viktiga punkter att tänka på vid igångsättning och under arbetsprocessen.

Kommande resultat Pågående projekt

Se vilka ansökningar som nyligen beviljats och pågående projekt.