5. Lämna in slutrapport

Projektledaren för utvecklings- eller forskningsprojektet lämnar in projektets slutrapport och sammanfattning på Mina sidor i inloggat läge från SBUF:s webbplats. SBUF önskar också en kort digital text om projektets viktigaste slutsatser för informationsspridning.

Viktigt att veta Digitalt format

Slutrapport levereras i digitalt format som PDF-fil för att publiceras för fri nedladdning hos Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Den lämnar du i inloggat läge på Mina sidor under Meddelanden "nytt meddelande" (som när du sänder mejl via systemet).

Kort informationstext - gärna i punktform Informationstext

Skriv in de viktigaste slutsatserna från projektresultatet direkt när du lämnar in rapporten. Beroende av ur utskottsmötena ligger kan det ta några veckor före slutgodkännande och det är bra att ha texten klar!