Årets innovation 2006

Årets innovation Branschregler Säker Vatteninstallation

Till Årets Innovation 2006 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Branschregler Säker Vatteninstallation.

Bland de omkring hundra SBUF-finansierade utvecklingsprojekt slutförda under år 2006 var det detta projekt som bäst uppfyllde kriterierna för utmärkelsen. Priset delades ut i samband med Samhällsbyggardagen 2007 den 29 maj.

Projektledare för projektet var Thomas Helmerson, VVS Installatörerna.

Motivering

”Projektet medför betydande mervärde för VVS-branschen, byggherrar, försäkringsbolag – och i förlängningen även slutkunden. Säker Vatteninstallation har fått en mycket bred förankring i hela VVS-branschen och medför en förbättrad funktion med högre kvalitet och lägre kostnader.”

Slutrapport Säker Vatteninstallation - Branschregler för VVS-branschen

Projekt 11630

Branschorganisation Säker Vatten

Mer om branschregler för VVS-branschen på sakervatten.se

Nominerade

Övriga två nominerade utvecklingsprojekt var:

Allplog 

med projektledaren Mikael Hellsten, MHAB

Motivering

”Projektet medför mervärde kunder och trafikanter. Olycksriskerna minskar, arbetsmiljön förbättras och skador på trafikanordningar minskar. Projektet gör att befintlig utrustning kan användas mer effektivt.”

Projekt 11615

Energilotsen 

med projektledaren Carl Jonsson, Skanska

Motivering

”Projektet har på ett föredömligt sätt utvecklat det webbaserade hjälpmedlet Energilotsen med vars hjälp aktörerna i byggprocessen kan skapa förutsättningar för hög energieffektivitet och optimerade livscykelkostnader hos byggnader.”

energilotsen.se