H. Finansiering

Så här kan en tabell över finansiering se ut.

Experimentbyggen

Vid experimentbyggen är det kunden som bör betala de normala byggkostnaderna medan SBUF och andra externa finansiärer kan bidra till utvecklingskostnaderna.

Tänk på

  • Har ni för projektet en bred förankring med samfinansiering, flera finansiärer? Behövs det fler kontakter?
  • Täcker finansieringen totalkostnaderna?
  • Framgår er egen insats tydligt (i egenskap av sökande företaget) och era andra projektdeltagares?
  • Är finansieringsnyckeln rimligt viktad, det vill säga tar den finansiär som har mest nytta av projektet också största finansieringsdel?

Externa medfinansiärer välkomnas

SBUF ser gärna att externa finansiärer är med och samfinansierar projekt. Dessa externa finansiärer kan vara arkitekter, teknikkonsulter, byggherrar, fastighetsägare, materialtillverkare med flera. Samfinansieringen har ett värde utöver det rent finansiella. Genom att fler aktörer från byggprocessen deltar så är möjligheterna till praktiskt tillämpning är goda.

Registrera och signera Lämna in ansökan i Mina sidor

I webbtjänsten Mina sidor fyller du i ansökan med bifogad projektbeskrivning för signering.