E. Organisation

Beroende av projektets storlek och avgränsning kan/ska organisationen bestå av:

 • ansökande företag,
 • projektledare,
 • arbetsgrupp (de som ska göra jobbet – med ord om kompetens, specialistområde etcetera)
 • en referensgrupp som förankrar projektet brett i byggbranschen
 • en styrgrupp med branschföreträdare för större projekt

De olika grupperna ska vara angivna med namn och tillhörighet och i det ska tydligt framgå om de är tillfrågade och har accepterat deltagande i projektet (för vissa projekt med förankring hos fler finansiärer ska det framgå om man till exempel avvaktar svar).


Av största vikt

 • Ser ni att organisationen och kompetensnivån motsvarar den ambition, projektets syfte och resursbehov har?
 • Har personerna den kompetens som krävs?
  (Ange gärna den efter varje person.)
 • Är organisationen/grupperna brett förankrade?
 • Kan fler (namn och företag/organisation) tillföras i arbets- och referensgrupp?
  (Be gärna SBUF:s utskott om förslag.)
 • Är det tydligt hur projektet ska bemannas?
 • Finns namn och organisationstillhörighet på projektledare och övriga medverkande?
 • Finns förslag med namn till referensgrupp och ev. styrgrupp och vilken kompetens bidrar de deltagande med?
 • Hur ser jämställdheten ut?
 • Har ni i ansökan tänkt på att, där ni bedömer det vara relevant, bredda förankringen i branschen med företag från bygg/anläggning, installation, organisation, små och stora företag?