Registrera din ansökan

När projektbeskrivningen är förberedd kan du påbörja ansökningsprocessen.

Så här fungerar den:

1. Utkast Registera ansökan och begär signering av projektparterna

Ansökningsadministratören registrerar ansökan med projektbeskrivningen och begär signering av projektparterna (Projektledare och Attestbehörig för det sökande företaget) i Mina sidor.

Mina sidor

2. Projektledaren signerar Projektledaren granskar och signerar ansökan

Nästa steg sker hos projektledaren. Ett mail har skickats till projektledaren som uppmanas granska och signera digitalt med BankID. Signering krävs innan processen kan fortlöpa.

3. Attestbehörig signerar Attestbehörig för det sökande företaget signerar

Nu hamnar ansökan slutligen hos attestbehörig. Ett mail har skickats till attestbehörig som uppmanas granska och signera digitalt med BankID.

Ansökan inlämnad Bra jobbat!

När alla projektparter signerat ansökan är den inlämnad till SBUF. Bra jobbat! Ansökan behandlas på nästkommande utskottsmöte.

Ansökningstider

Bra att veta Tre roller i ansökningsprocessen

Vilka är projektets parter och vem ansvarar för vad?

 

 

 

Skapa konto / Logga in Mina sidor

Gå till inloggat läge för att registrera din ansökan

Bra att veta Ansökningstider

Vad händer sen 2. Beslut om bidrag

När fattas beslut och hur går det till?