C. Genomförande

Viktigt är att det framgår

  • Vilken metodik ni tänkt att projektet ska använda sig av i undersökningen (fältförsök, laboratorieförsök, litteraturstudier, intervjuer, enkäter, video-, filminspelningar, beräkningar etcetera).
  • Att de undersökningar som ingår i projektet ska genomföras på rätt sätt och att rätt saker verkligen studeras för att nå det avsedda syftet.
  • I vilken ordning de olika momenten är tänkta att utföras?
  • Hur arbetet ska läggas upp och att det är i rimlig omfattning (hållas till A T R).
  • Arbetsprogrammet uppdelat i olika steg med aktiviteter och tidsordning.