G. Kostnader

Så här kan en kostnadsspec. se ut

Universitetens fullkostnadskalkyl ska kompletteras med en nedbruten kostnadsspecifikation per aktivitet.

Viktigt att tänka på

  • Har ni delat upp kostnaderna i arbetstimmar och manmånader
  • Framgår timkostnaden och tid per aktivitet?
  • Är det en skälig och acceptabel timkostnad per insats?
    (Genomsnitt 850 kr/tim ev. mer vid specialistkompetens).
  • Är kostnadsdelen för utrustning, material och resor specificerad?