A. Bakgrund

Omvärldsblicken är central här. Särskilt viktiga nedslag och hänvisning till tidigare och pågående forskning ökar relevans och utsikt för projektet.

Bakgrunden ska ringa in branschförankringen och vem som är huvudproblemägare. Det vill säga den intressent eller part som har störst nytta av projektets resultat. Är det entreprenörerna i vår bransch, myndigheter, konsultledet? Observera att huvudproblemägaren kan variera på kort respektive lång sikt.

Innehåll i bakgrunden

  • Inledande ord om problemställningen med kort historik
  • Vad vet man nu och hur man gör i dagsläget?
  • Koppling till tidigare samt pågående forsknings-, bransch-, och SBUF-projekt
  • Branschförankring och fokus om vem som är huvudproblemägare
  • Vid ansökningar om bidrag till forskningsprojekt är det särskilt viktigt att:
    • den internationella kunskapsfronten beskrivs
    • samordning inom Sveriges Bygguniversitet och med andra lärosäten beskrivs