F. Slutrapportering

Viktigt att tänka på

 • VAD kommer
  • projektet att producera för innehåll?
  • SBUF att få i slutrapporten, vilken dokumentation?
  • slutrapporten att innehålla?
 • HUR kommer resultat, slutrapportering och dokumentation att spridas? Det vill säga genom vilka och till vilka målgrupper och genom vilka kanaler förutom SBUF:s etablerade spridningsarbete.
 • Återkopplar tankar om slutrapport och förväntat resultat till syftet och problemställningen?
 • Ska projektets resultat publiceras i akademiska tidskrifter eller journals? (Ange var) 
 • Ger det här resultatet, den här formen branschen en reell nytta? Beskriv!