Projekt 13873 Avslutat Faktabaserad branschinformation kring fukt i modern betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektets arbete har resulterat i publikation av industriella rapporter samt artiklar i branschpress. De har huvudsakligen inriktat sig på spridning av information från SBUF 13560 samt 13711 (och från 13197, 13198, 13140 samt 13354).

Tre rapporter har publicerats på PPB:s webbsajt www.byggforetagen.se/ppb hos Byggföretagen under rubriken ”Öka din kunskap”:

Få grepp om fukt under produktionen av hela golvsystemet
Rapporten beskriver resultaten från SBUF 13711, dvs. senaste releasen av PPB med
möjligheterna att simulera inte bara gjutning och uttorkning utan även avjämning och
mattläggning vid produktionen av golvsystem.

Kan täthet ersätta uttorkning i produktion av betongbaserade golvsystem?
Rapporten beskriver de fuktrelaterade resultaten från mätningar med skarpa plattor med
avjämning och pålimmat ytskikt i SBUF 13560

Förekommer emissioner i golvsystem med modern tät betong?
Rapporten beskriver de resultaten från emissionsmätningar med skarpa plattor med
avjämning och pålimmat ytskikt i SBUF 13560

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt