Projekt 13198 Avslutat Inmätning av Bascement för uttorkningsberäkning i Produktionsplanering Betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Effektiv planering av uttorkning av betong är av vital betydelse för branschen. Förmågan att undvika fuktrelaterade skador så väl som förseningar vid dålig uttorkning reducerar och eliminerar kostnader relaterade till dålig kvalitet. Förmåga att utnyttja egenskaper hos nya betonger med mineraltillsatser möjliggör effektivare och säkrare användning av dessa i produktionen. För detta krävs fungerande verktyg för simulering av fuktflöde och beräkning av uttorkning. Ett sådant verktyg måste kunna fungera med nya material, men även klara av att simulera den komplexa verkligheten som kan råda på en byggarbetsplats i vårt klimat.

För att utveckla och frisläppa en ny generation av verktyg för uttorkningsberäkning, som uppfyller branschens krav, implementerades detta i det existerande verktyget Produktionsplanering Betong (PPB).

Slutredovisningen utgörs av rapporterna (13197) ”Utveckling och beräkning av uttorkning i programmet Produktionsplanering Betong” och (13198) ”Inmätning av Bascement för uttorkningsberäkning i Produktionsplaneringen Betong”, Marcin Stelmarczyk, Ted Rapp, Hans Hedlund och Staffan Carlström.


Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare
Relaterade projekt