Projekt 13140 Avslutat Tillämpningsmodellering av fuktfenomen i betong för modern uttorkningssimulering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH. Det senaste steget inom simulering av fuktflöde, beräkningsverktyget Produktionsplanering Betong (PPB), har en högre ambitionsnivå än tidigare beräkningsverktyg och avser att ta simuleringen till en tidigare inte uppnådd nivå.

Med det nya verktyget vill man inte vara begränsad till ett fåtal situationer med mer eller mindre ideala uttorkningsförhållanden eller till förenklade materialinteraktioner, till exempel endast betong, ingen insugning från regn, inget utbyte med avjämningsmassor. Även om man planerar för ett optimalt uttorkningsförlopp där uttorkningsmiljön och materialet skräddarsytts så blir det verkliga förloppet i regel inte helt enligt antagna förutsättningar. För tillförlitliga uttorkningsprognoser måste man kunna simulera en mycket bredare del av verkligheten, som täcker typiska avvikelser från de planerade uttorkningsförloppen. För bedömning av hur robust prognosen är erfordras att användaren tidigt kan utföra känslighets- och uppföljningsanalyser för jämförelse med tidigt mätta värden, som avviker från den planerade uttorkningen av konstruktionen. Idag vill man kunna täcka olika klasser av uttorkningsproblem där tvådimensionellt flöde, insugning av vatten direkt från ränder eller från anslutande material, fukttransport under en temperaturgradient och liknande ingår. Det finns även en långsiktig ambition att koppla ihop uttorkning med rörelse för att kunna räkna mer direkt på risken för uttorkningssprickor. Denna ambitionsnivå kräver förbättrade, mer stringenta eller ibland helt nya modeller för beskrivning av både kemisk och fysikalisk bindning av vatten samt för transportmodellering.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt