Projekt 13057 Avslutat Kursmaterial till datorprogrammet Produktionsplanering Betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I SBUF-projektet 12799 har datorprogrammet Produktionsplanering Betong (PPB) tagits fram som en ersättare till det gamla programmet Hett97. Det nya programmet är mycket mer omfattande än det gamla avseende antalet typfall, kapaciteten i simulering av härdning samt många nya olika funktioner, som stödjer platschefens planering och uppföljning av betonggjutningar.

Utbildningsmaterialet till Produktionsplanering Betong (PPB) innehåller huvudsakligen praktiska övningar som börjar med det allra enklaste och växer successivt i komplexitet. Det finns exempel på beräkningar för olika slags konstruktioner, i olika miljöer med en portion problemlösning för gjutningsproblematik. Materialet har även mer teoriorienterade kapitel där fokus ligger på att förklara huvudprinciper för programmets funktion och hur dessa kan utnyttjas.

Utbildningsmaterialet består av:
- Bilder fördelade på en översikt och 12 kapitel, i form av PDF
- Filer med mätdata som används i övningarna
- Facitfiler motsvarande ett eller flera steg i flertalet av övningarna

Upplägget har medvetet utformats för att kunna passa både till självstudier och som underlag till kurser. Hela materialet ingår som dokumentation i PPB och installeras tillsammans med programvaran.

Slutredovisningen utgörs av utbildningsmaterialet "Kursmaterial till datorprogrammet Produktionsplanering Betong", Marcin Stelmarczyk, GDM, och Hans Hedlund, Skanska (248 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt