Projekt 13952 Avslutat Beläggningssystem för parkeringsdäck – Fortsatta uppföljningar 2021

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Resultaten från genomförda uppföljningar 2021 visar på huvudsakligen slitstarka
beläggningar, även om skador i form av slitage och vidhäftningsförlust noterats i flera fall.
Uppföljning krävs under ytterligare ett antal år för att hållbart kunna korrelera erhållna
resultat i laboratoriet till verkligt slitage på parkeringsdäck.

Riktlinjer för beläggningssystem på parkeringsdäck av betong har tagits fram liksom ett
hjälpverktyg till beställaren och andra inför val av beläggningssystem.

Projektansvarig
  • NCC Industry Nordic AB
Projektledare
Relaterade projekt