Artikel God fuktsäkerhet med modern tät betong

Publicerad

Uttorkningskravet på ekvivalent djup bör ersättas av andra sätt och parametrar för kravställning.
Det går att uppnå god fuktsäkerhet med moderna material utan att fokusera på specifika uttorkningskrav som ekvivalent djup i betongen (exempelvis 85 procent RF med modern tät betong), enligt det här projektet. Samtidigt räcker inte det för att förhindra ansamling av emissioner i golvsystemet.

Fungerar enligt tester
I tidigare studier (SBUF 13354) testades ett koncept med modern tät betong i kombination med väl uttorkad porös avjämning, vid uppbyggnad av ett golvsystem med limmat ytskikt. Resultaten visade att kritiskt gränsvärde, för ytskiktet vad gäller fukt, inte överskreds trots att betongens relativa fuktighet (RF) överskred dagens gränsvärden på ekvivalent mätdjup vid limning av ytskikt. Att konceptet fungerar visar projektets fuktmätningar i betong och avjämning samt emissionsmätningarna på ovansidan av de undersökta golvsystemen.

Potentiellt problem framåt?
Projektet visar ett annat potentiellt problem under ytskiktet som inte har varit känt för branschen. Mätningar utförda på avjämningen visar att emissioner från lim och ytskikt ackumuleras över tid i avjämningen även om avjämningen har en RF som understiger 85 procent med god marginal. Den höga inlagringen av emissionerna under ytskikten ser inte ut att påverka emissionerna på ovansidan av ytskikten under samma tidsperiod. Detta kan dock bli ett potentiellt problem över tid, enligt projektet, eftersom:

  • Växande koncentration under mattan medför med tiden ökad transport av emissioner genom mattan ut i luften
  • Skada på mattan kan öppna upp en mer direkt väg för de lagrade emissionerna
  • Byte av matta kan resultera att stora emissionsmängder frigörs
Det här potentiella emissionsproblem är inte fuktrelaterat, ej heller ett utförandefel. Emissionsbilden kan sannolikt förvärras av en bristfällig fuktsäkerhet i golvet men finns där även vid god fuktsäkerhet. Förekomsten av emissioner är därmed inte ett bevis på en inträffad fuktskada, enligt projektet.

Uttorkningskravet på ekvivalent djup bör ersättas av andra sätt och parametrar för kravställning. Begränsning av emissioner från alkalisk hydrolys samt god fuktsäkerhet är fortfarande viktigt för ett sunt byggande.

Kontakt