Projekt 13599 Avslutat Minimera kemiska golvskador

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Detta projekt belyser samma tillämpningsområde som SBUF-projektet SBUF 13560
”Framtidens golvsystem med modern betong”, men fokuserar mer på skadeaspekter och
praktiska försök utifrån våra erfarenheter av golvskador. Utförda undersökningar är helt
fristående från SBUF-projekt 13560.
Fokus på de undersökningar som genomförts är:
- Delprojekt 1: Praktiska försök avseende fuktomfördelning mellan ”Modern betong”
med bascement och avjämningsskikt efter tät förslutning.
- Delprojekt 2: Praktiska försök att utvärdera golvemissioner från 5 olika mattyper
och 6 olika golvlim, 6 månader efter limning av olika beläggningar på olika fuktiga i
underlag.
- Delprojekt 3: Utföra uppföljningsmätningar av golvemissioner 2-4 år efter
byggnation.

Projektansvarig
  • NBI Bygg AB
Projektledare
Relaterade projekt