Projekt 13711 Avslutat Fuktomfördelning i golvsystem i Produktionsplanering Betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar projekten SBUF 13710 (Pedagogikrevidering och extern kommunikation avs. fukt i PPB) samt 13711 (Fuktomfördelning i golvsystem i Produktionsplanering Betong).
En bakgrund till projekten ges. Projektgenomförandet beskrivs inom de olika arbetsområdena för resp. projekt.
Resultaten i form av förändringar och ny funktionalitet i programvaran Produktionsplanering Betong presenteras översiktligt för de resp. projekt samt programvarans nya manual bifogas i förenklad form som bilaga.
Även andra resultat presenteras.
Ett problem som omöjliggjorde två tilltänkta resultat inom 13711 beskrivs och en rekommendation för hur man skall komma till rätta med problemet i en nära framtid ges.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt