Projekt 13560 Avslutat Framtidens golvsystem med modern, tät betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Modern, tät betong samspelar fuktmässigt på ett annat sätt med intilliggande material än betong med ett rent Portlandcement på vilket merparten av dagens fuktkunskap baserar sig. Ett antal SBUF-projekt bedrivna mellan 2015-2018 indikerar att den moderna, täta betongen möjliggör ett annat synsätt och annan hantering än praxis i dag gällande golvkonstruktioner och uttorkning. Rätt hanterat skulle detta kunna möjliggöra väsentligt kortare uttorkningstider.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt