Projekt 14165 Pågående Förenklad inmätning av värme- och fuktbeteende i betong för PPB

Projekttid

Sammanfattning

Detta projekt omfattar utveckling av materialmodeller i programmet PPB, Produktionsplanering betong, samt effektivisering av mätmetod för inmätning av fuktbeteende för nya betongrecept.

Syfte är att göra nya inmätningar av betongens fuktbeteende billigare. Arbetet utgår från den nya modellen för hydratation, som utvecklades inom SBUF 13140 som idag används i PPB för fukt- och värmeberäkningar. I ett första steg kommer dagens modeller för hållfasthet och värme att förbättras samt valideras mot befintliga mätresultat avseende klimatreducerad betong, betong med mineraliska tillsatsmaterial. Den tätare och noggrannare kopplingen i de framtagna modellerna mellan dessa två variabler och hydratation kommer sedan att utnyttjas för att försöka effektivisera mätmetoden för kemiskt bundet vatten vilket är centralt vid inmätning av betongens fuktbeteende.

I projektet kommer det att undersökas om det genom anpassningar till befintliga mätdata går att reducera mängden av mätningar avseende kemiskt bundet vatten, samt hur mycket, när en större del av hydratationsmodellen bakom baserar sina parametrar på billigare och enklare inmätning av hållfasthetsutveckling och värme.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt