Projekt 14073 Avslutat Tilläggsmätningar till SBUF 13560 Framtidens golvsystem med modern, tät btg

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektgenomförandet redovisas samt resultat presenteras mot bakgrund av resultaten tidigare erhållna i SBUF 13560. De erhållna resultaten analyseras och diskuteras där skillnader i beteende mellan olika golvmaterial observeras. Slutligen konstateras det att slutsatser tidigare dragna i SBUF 13560 kvarstår: • Konceptet som försöker utnyttja tätheten i betong i kombination med porös avjämning, som föreslagits i SBUF 13354, konstateras validerat i verkligheten. • Samtidigt sker det en ackumulering av emissioner i avjämning, som inte kan relateras till en klassisk golvskada eller ett utförandefel. • Svårigheter med tolkning av resultat från kammarmätningar observeras. • Uttorkningskrav på ekvivalent djup konstateras ha spelat ut sin roll baserat på resultaten från de studerade materialkombinationerna.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt